Lidský kapitál

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych nějaký odkaz na knihy,
kde je vysvětlen pojem lidský kapitál.

Odpověď

Intelektuální kapitál je tvořen zásobami a toky znalostí, dovedností a

schopností, které jsou organizaci k dispozici a které přispívají k procesům

vytvářejícím hodnotu. Jde vlastně o nehmotné zdroje, které - společně s

hmotnými zdroji (peníze a hmotné jmění) tvoří tržní nebo celkovou hodnotu

organizace. Intelektuální kapitál má tři složky:

1.   Lidský kapitál - znalosti, dovednosti a schopnosti pracovníků

organizace

2.   Společenský kapitál - zásoby a toky znalostí vyplývajících ze sítí

vztahů uvnitř a vně organizace

3.   Organizační kapitál (či také strukturální kapitál) -

institucionalizované znalosti vlastněné organizací, které jsou uloženy v

databázích, manuálech a pod.

Pojetí intelektuálního kapitálu jasně signalizuje, že primární význam mají

jednotliví pracovníci organizace. Ti vytvářejí, uchovávají a užívají

znalosti a osvojují si a demonstrují dovednosti a schopnosti (tj. lidský

kapitál). Lidský kapitál jako hlavní složka intelektuálního kapitálu

koresponduje se stále častěji se vyskytujícím konstatováním, že lidské

zdroje jsou nejdůležitějším bohatstvím organizace. Lidé v organizaci již

nejsou chápáni jako nákladová položka, ale jako aktiva. Zatímco hmotný

(věcný) kapitál je vlastnictvím organizace, v případě lidského kapitálu

tomu tak není.

In: Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky.

Praha, Management Press 2007. ISBN978-80-7261-168-3

Literatura:

 Koubek, Josef: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky.

Praha, Management Press 2007. ISBN978-80-7261-168-3

Filipová, Lenka: Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj

ekonomického růstu v České republice. Praha, Národohospodářský ústav Josefa

Hlávky 2008.

Armstrong, Michael: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy.

Praha Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1407-3

Bláha, Jiří - Mateicius, Aleš - Kaňáková, Zdeňka: Personalistika pro malé a

střední firmy. Brno: CP Books 2005. ISBN 80-251-0374-9

Další literaturu lze dohledat v Souborném katalogu VŠE na adrese

http://library.vse.cz

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

07.10.2010 11:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu