Lidská práva a jejich garance

Text dotazu

Dobrý den, hledám literaturu na závěrečnou práci na téma: Lidská práva a jejich právní garance, práva dětí v českém jazyce.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

literaturu lze dohledat v katalozích, které jsou volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Doporučovali bychom Vám využít především Souborný katalog ČR (v něm lze dohledat knížky z různých knihoven v ČR), dále katalog Národní knihovny ČR, pro dohledání článků Vám pak doporučujeme bázi ANL - články v českých časopisech a novinách (katalog je budovaný od r. 1991).

Níže Vám uvádíme některé z vyhledaných dokumentů; záznamů bylo skutečně hodně, proto uvádíme pouze výběr. Knihy jsme hledali v Souborném katalogu ČR:

* PŘIBÁŇ, Jiří et al. Lidská práva: (ne)smysl české politiky?. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 253 stran. Knižnice Sociologické aktuality; 38. svazek. ISBN 978-80-7419-230-2.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/170051/pdf

Pozn.: Sborník příspěvků předních českých politických myslitelů na téma lidská práva.

 

* ČESKO. Úplné znění Ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; Úplné znění Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky; Úplné znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Vydání jedenácté. Praha: Armex, 2015. 128 stran. Edice kapesních zákonů. ISBN 978-80-87451-39-7.

 

* WINTR, Jan, ed. a ANTOŠ, Marek, ed. Základní lidská práva a svobody. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. 166 stran. Sborník; č. 63. ISBN 978-80-87975-36-7.

 

* HAVLÍČEK, Aleš, ed. Lidská a přirozená práva v dějinách. Vyd. 1. Ústí n. [nad] Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2014. 235 s. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia politologica; sv. 8. ISBN 978-80-7414-620-6.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/113622/pdf

 

* DUFEK, Pavel a kol. Lidská práva v mezinárodní politice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 447 s. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/141823/pdf

 

* PAVLÍČEK, Václav a kol. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014. 306 s. ISBN 978-80-87284-51-3.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/125123/pdf

 

* HOLZER, Jan a kol. Demokratizace a lidská práva: středoevropské pohledy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou Brno, 2013. 266 s. Studie; sv. 105. ISBN 978-80-7419-159-6.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/102401/pdf

 

* ŠTURMA, Pavel, ed. Pojem a teorie lidských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. 119 s. Studie lidských práv; č. 1 = Studies in human rights; vol. 1. ISBN 978-80-87146-77-4.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/73084/pdf

 

Články z báze ANL:

* ÁLVAREZ MONTALVO, Bárbara Elena. Lidská práva garantovat všem. Haló noviny, 2008, 18(294), s. 1, 2. ISSN 1210-1494.

* SMEKAL, Hubert. Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. Mezinárodní vztahy, 2014, 49(4), s. 81-101. ISSN 0323-1844.

* KMEC, Jiří. Záruky osobní svobody v rámci ozbrojeného konfliktu. Soudní rozhledy, 2014, 20(11-12), strany 434-437. ISSN 1211-4405.

* GÜTTLER, Vojen. K otázce lidských práv tzv. druhé generace a jejich reflexe do ústavního práva na lidskou důstojnost = On the Question of the so-called Second Generation Human Rights and their Reflection in the Constitutional Right to Human Dignity. Právník, 2014, 153(6), s. 501-511. ISSN 0231-6625.

 

 

Knihy k problematice práv dětí, vyhledány v Souborném katalogu ČR:

* NOVOTNÁ, Věra a FEJT, Vladimír. Sociálně-právní ochrana dětí. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 256 s. ISBN 978-80-86723-77-8.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/23414/pdf

 

* VOTAVOVÁ, Jana a kol. Mami, tati, znáš má práva?: malá publikace o Úmluvě o právech dítěte. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2008. 47 s. ISBN 978-80-254-5794-8.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091990232_1.pdf

 

* RACEK, Jindřich, SOLAŘOVÁ, Hana a SVOBODOVÁ, Alena. Vyhodnocování potřeb dětí: praktický průvodce: metodika vyhodnocování. Vyd. 1. Praha: Lumos Foundation, C2014. 29 s. ISBN 978-80-260-5521-1.

Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/107342/pdf

 

Články z báze ANL:

* KOVÁŘOVÁ, Daniela. Práva a povinnosti dítěte. Právní rádce, 2014, 22(10), s. 22-[25]. ISSN 1210-4817.

* NOVOTNÁ, Věra. Změny v sociálně-právní ochraně dětí, přijaté v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právo a rodina, 2014, 16(6), s. 1-5. ISSN 1212-866X.

* Ochrana práv dětí a role obcí. Obec a finance, 2012, 17(2), s. 15. ISSN 1211-4189.

* ČAPEK, Jan. Ochrana dětí a judikatura ESLP. Zdravotnictví a právo, 2011, 15(3), s. 11-20. ISSN 1211-6432.

* ČERNÁ, Iva. Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči. 1. Právo a rodina, 2008, 10(5), s. 19-22. ISSN 1212-866X.

* ČERNÁ, Iva. Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči. 2. Právo a rodina, 2008, 10(6), s. 17-20. ISSN 1212-866X.

 

V dotazu jste uváděla spojitost lidských práv s jejich garancí - ta by měla být dána zákonem, např. Ústavou, Listinou základních práv a svobod, mezinárodními smlouvami apod. Když jsme do katalogu zadávali hesla "lidská práva" a "garance/garantování", žádné výsledky nebyly. Domníváme se však, že odpověď na Váš dotaz naleznete ve výše uvedených publikacích, příp. můžete dohled další tituly, které pro Vás budou užitečné. Do uvedených katalogů stačí zadat klíčové slovo "lidská práva" nebo "práva dítěte".

Jako inspirující zdroj je možné využít také diplomovou práci, která vznikla na Masarykově univerzitě a je volně dostupná na internetu. Její název zní "Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana" - pokud toto zadáte např. do vyhledávače Google, případně ještě přidáte Masarykova univerzita, měla byste odkaz na práci ve Wordu najít mezi prvními uvedenými výsledky.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.04.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu