lidová říkadla

Text dotazu

Dobrý den,
existuje nějaký zdroj, ze kterého by bylo možné zjistit zda jsou určitá zlidovělá říkadla skutečně lidová či autorizovaná? Popř. kde je možné tyto informace dohledat? Např. říkadlo: Šiju boty do roboty, nemám chleba ani sýra, všechno mi to kočka snědla

Odpověď

Dobrý den,

o lidové tvořivosti, folkloru, říkadlech, pořekadlech apod. bylo napsáno velké množství knih. Lidová slovesnost, folklor je jednou stránkou toho, jak kdysi lidé žili. Záznamy písní, pohádek, pověstí, přísloví, pranostik, her apod. se najdou od středověku v kronikách, zábavné literatuře, úředních památkách i v církevních listinách. Vlastní naukový zájem o lidovou slovesnost se začíná probouzet teprve na rozhraní 18.  a 19. století v dobách českého národního obrození. Mnozí významní učenci, básníci a spisovatelé zaznamenávali a vydávali písně, pohádky atd. Lidové písně, pověsti, hry jsou především kolektivní; promítá se v nich morálka, sociální názor, cit i umělecký vkus kolektivu, který je zpíval. Udržovali se u lidí pouze ústně, kolovala od jednoho vypravěče k druhému a tímto ústním podáním zlidověla.

Z Hanáckého Slovácka se dochovala např. hra tatínka s malým dítětem Šiju, šiju bot. Hra (text) je trošku jiná, než zmiňujete a než je známější, podstata je však stejná.

Domníváme se a je to tak i uvedeno mezi lidovou tvořivostí - autor není znám a nelze ho ani dohledat.

Čerpáno volně z: SIROVÁTKA, Oldřich. Čítanka české lidové slovesnosti. Z lidových písní, vyprávění, říkadel a her. Brno: Masarykova univerzita, 1992.

Další zdroje:

ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. Původ lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla a hry. Olomouc: Rubico, 2008.

VOKOLEK,  Václav. Český rok v obyčejích, říkadlech, snech, pověstech, pranostikách, traumatech, pohádkách, mýtech, skutečnostech a žertech. Praha: Plus, 2011.

PLICKA, Karel, VOLF, František, SVOLINSKÝ, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Praha: Mladá fronta, 2011. Sv. 1 - 4. Jaro. Léto. Podzim. Zima.

Pokud by Vám tato odpověď nestačila, doporučujeme obrátit se např. na Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/cs/

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.01.2014 10:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu