Lichtenštejnové

Text dotazu

Dobrý den.Potřebovala bych zjistit, komu byla prodána v Břeclavi Lichtenštejnská jatka a v kterém roku. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den, prošli jsme výběrové článkové bibliografie Břeclavsko v roce...(1994 - 
2006), Bibliografii okresu Břeclav, Břeclav v tisku, články v databázi  Anopress, katalogu ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících:  http://sigma.nkp.cz/cze/anl) a využili jsme fulltextového vyhledávání systému Kramerius:
 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do?lang=cs,
Kramerius MZK: http://kramerius.mzk.cz/kramerius/Welcome.do. Dále jsme prostudovali dostupné publikace o historii průmyslu a podnikání v Břeclavi:
 *  Město Břeclav. V Brně : pro město Břeclav vydala Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. ISBN 80-7275-025-9.
 *  Historie a současnost podnikání na Břeclavsku. 1. vyd. Žehušice : Městské knihy, 2003. ISBN 80-86699-09-9 (váz.)
 *  Dějiny řemesel a průmyslu na jižní Moravě : 13. mikulovské sympozium Okr. archívu Břeclav, Mikulov, 20. a 21. října 1983. Praha : TEPS místního hospodářství, 1984.
Bohužel, žádnou informaci o prodeji areálu lichtenštejnských jatek v Břeclavi se nám nepodařilo ve výše zmíněných zdrojích dohledat. Kniha Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Libri, 1996-) zmiňuje existenci funkčních jatek v Břeclavi ve 20.letech 20.století, po roce 1945 jsou zmiňována již pouze jatka v Mikulově a Pohořelicích  (zdroj:ČAPKA, František. Vývoj průmyslu na jižní Moravě po roce 1945 a 
v období socialistické industrializace. In: Dějiny řemesel a průmyslu na jižní Moravě : 13. mikulovské sympozium Okr. archívu Břeclav, Mikulov, 20. a 21.  října 1983. Praha : TEPS místního hospodářství, 1984.)
S dotazem se můžete obrátit na Moravskou zemskou knihovnu v Brně, která plní funkci regionální knihovny pro Jihomoravský kraj: http://www.mzk.cz/ (Moravská zemská knihovna v Brně je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny: http://www.ptejteseknihovny.cz/zadani-dotazu ). Knihovna by měla disponovat regionálním tiskem a dalšími informačními zdroji k regionu.
Můžete se pokusit kontaktovat také Městský úřad Břeclav:  http://www.breclav.org/cze/urad/
Pokud budete potřebovat využít služeb českých archivů, přehled archivních fondů a sbírek v ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:
 http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx.
 Mimo jiné jsou zde uvedeny následující fondy:
 * Archiv města Břeclav - uloženo v: Státní okresní archiv Břeclav se  sídlem v Mikulově, Časový rozsah: 1625-1945(1957). 
 * Městský národní výbor Břeclav. Uloženo v: Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově. Časový rozsah: (1903)1945-1992.
 * Lichtenštejská ústřední účtárna Bučovice. Uloženo v: Moravský zemský archiv v Brně.Časový rozsah: 1580-1924.
 aj.

Dotaz:

Dobrý den. Děkuji Vám za odpověď. Já jsem myslela řezníctví a uzenářství v Břeclavi rok asi 1750-1850. Špatně jsem se vyjádřila. Bylo to řezníctví a uzenářství na náměstí T.G.Masaryka 23. Děkuji vám.

Odpověď:

Dobrý den, dohledání kýžené informace, tedy kdy a komu bylo prodáno řeznictví a uzenářství na náměstí T.G.Masaryka mezi lety 1750 - 1850, se nejspíše neobejde bez badatelské činnosti v archivech. V tomto období neexistovalo tolik písemností jako dnes. Záznamy o majetku a transakcích s ním byly vedeny v několika možných zdrojích. Mezi jinými to mohly být následné druhy knih:
vrchnostenské knihy, urbáře a fondy velkostatků, gruntovní knihy, pozemkové knihy, městské knihy, svobodnické knihy, berní soupisy, katastry, knihy se zápisy správy města, spolků, cechovní knihy, profesní místní a okresní fondy...
Podrobnější popis hospodářských knih naleznete např. v knize: ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? 1.vyd. Praha : Horizont, 1995.
Potřebné archivní materiály budou s největší pravděpodobností uloženy ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově (http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/urady-a-instituce/jine-urady-a-instituc
e-ve-meste/?contentId=78170) či v Moravském zemském archivu v Brně (http://www.mza.cz/).

Některé vhodné prameny by mohla uvádět Bibliografie historickovlastivědné literatury okresu Břeclav (ZEMEK, Metoděj. Bibliografie historickovlastivědné literatury okresu Břeclav. 1.-3. část. Mikulov : Okr. vlastivědné muzeum, 1964-1965). 

S dohledáním vhodných zdrojů by Vám mohli pomoci také pracovních Městského muzea a galerie Břeclav (U Tržiště 10, Břeclav) nebo Regionálního muzeum v
Mikulově: http://www.rmm.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2009 14:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu