Licence k uzavírání sňatků

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda je možné v ČR získat licenci oddávajícího - tzn. aby dotyčný mohl provést obřad jako zástupce obce / církve.
Předem děkuji a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den, domníváme se, že není možné, aby v ČR získal "licenci" na provedení sňatku člověk, který k tomu nemá speciální oprávnění (zástupce obce nebo církve), aspoň  nám to z dostupných zdrojů tak vyplývá. Doporučujeme ale, abyste se obrátil/a s dotazem ještě např. na nějakou právní poradnu nebo městský úřad, odd. matrik apod.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek.

Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti, jedná se o církevní sňatek.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

a) starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu,

b) starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,

c) primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

 

Civilní i církevní forma uzavření manželství mají v našem právním řádu od 1. července 1992 rovnoprávné postavení, po právní stránce mají stejnou váhu a závaznost a zákon o rodině pro ně stanovuje stejné podmínky...

V případě občanského sňatku činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou (primátorem) nebo pověřeným členem obecního (městského) zastupitelstva matričního úřadu, a to za přítomnosti matrikáře. Prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci souhlasně, veřejně a slavně.  Snoubenci mohou uzavřít sňatek na oddacím místě místně příslušné matriky, kde má jeden ze snoubenců trvalé bydliště. Tento příslušný matriční úřad může povolit uzavření manželství před jiným obecním úřadem pověřeným vést matriky. Kromě snoubenců, oddávajícího a matrikáře musí být manželství přítomni dva svědci, což platí stejně pro občanský i církevní sňatek. Svědkové musí být zletilí, musí se k obřadu osobně dostavit a před podpisem zápisu do protokolu o uzavření manželství musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

U církevního sňatku prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci před příslušným orgánem církve, kterou si zvolili a jejíž působení na území ČR je povoleno registrací Ministerstva vnitra ČR a to před osobou pověřenou příslušnou církví nebo náboženskou společností ...

Čerpáno z: http://www.luciehromadkova.cz/svatebni-sluzby/informace-o-svatbach-/

Není-li manželství uzavíráno ve farnosti, kde má alespoň jeden ze snoubenců trvalé nebo přechodné bydliště nebo kde alespoň jeden měsíc pobývá ve dne v noci, potřebuje asistující kněz k dovolenosti asistence sňatku propuštění snoubenců od jejich příslušného faráře, tzv. licenci. Pokud ji ale neobdrží, sňatek je platný.

Výjimka od formy uzavírání manželství:

 Při nedostatku kněží a jáhnů, smí s doporučením biskupské konference a souhlasem AS diecézní biskup delegovat k asistenci sňatku laiky.

...

 V cizí farnosti sezdává kněz bez delegace neplatně a bez licence navíc nedovoleně.

 Ve své farnosti - jsou-li oba snoubenci z cizích farností - potřebuje farář k dovolenosti licenci od jednoho z farářů farnosti, do které patří jeden ze snoubenců. Bez licence by sezdával platně, ale nedovoleně.

Použité zdroje

http://brno.biskupstvi.cz/[…]/Manzelske_pravo.pdf
http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:0e9df110-2b65-11e3-b79f-5ef3fc9bb22f

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.11.2015 14:07

Veronika Červenková píše:
Úterý 10.05.2022 19:15
Jakoby chci požádat o licenci abych mohla oddát 2 lidi
PSK - admin píše:
Středa 11.05.2022 09:08
Dobrý den,
Pokud se ptáte na licenci k uzavírání sňatků, platí v ČR stále stav, který byl popsán v odpovědi na dotaz výše.
Veškeré náležitosti sňatku jsou ošetřeny v Občanském zákoníku - Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)
§ 658
(1) Jedná-li se o občanský sňatek, jiný právní předpis stanoví, kdo je orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad.
(2) Jedná-li se o církevní sňatek, je orgánem oprávněné církve osoba pověřená oprávněnou církví.

V ČR může oddávat:
 Starosta, místostarosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva obce nebo městské části, které jsou matričním úřadem
 Starosta, místostarosta obce nebo pověřený člen zastupitelstva obce nebo městské části, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu
 Osoba pověřená oprávněnou církví nebo náboženskou společností
Zdroj: https://agenturakp.cz/tipy/formality-spojene-se-snatkem/

Pokud máte na mysli tzv. licenci, čili propuštění žadatelů k církevnímu sňatku, pak Vám přinášíme tuto informaci níže:
Propuštění žadatelů k církevnímu sňatku (tzv. licence): Je třeba požádat svého duchovního správce (faráře farnosti místa trvalého bydliště; v případě přechodného bydliště se stáváte rezidentem farnosti již po půl roce nepřetržitého bydlení) o dovolení uzavřít sňatek jinde než ve své farnosti. Uděluje se automaticky, vyžaduje osobní návštěvu ve farnosti pouze jednoho ze snoubenců dle dostupnosti.
Zdroj: https://ludmilavinohrady.cz/svatost-manzelstvi/
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu