Library anxiety

Text dotazu

Prosím o pomoc při hledání dokumentů na téma
Library anxiety - "Strachu z knihovny" Snažila jsem se najt nějaké zdroje,
ale jediné nalezené byly na placených databázích, ke kterým nemám přístup.
Prosím tedy o pomoc a radu, kde by se daly tyto dokumenty sehnat. Dokument,
který hledám primárně, je Library anxiety: theory, research and
applications, avšak nemohu ji nikde nalézt v elektronické podobě.

Odpověď

Dobrý den,

zmíněnou publikaci jsme v elektronické podobě nalezli v rámci Google Books (http://books.google.cz/books?id=75LczxSey3sC&lpg=PP1&ots=CDo6Qj6WYE&dq=library%20anxiety&pg=PP1#v=onepage&q&f=false), ovšem z důvodu ochrany autorských práv je přístupná pouze v omezeném rozsahu. V tištěné podobě ji však má k dispozici Knihovna knihovnické literatury Národní knihovny ČR (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm), podrobnosti o možnosti výpůjčky nabízí katalog KKL pod ikonou Exempláře (http://aleph.nkp.cz/cze/kkl ).

V katalogu jsme dále nalezli ještě další dva dokumenty, které se problematikou "library anxiety" zabývají:

MALVASI, Martina; RUDOWSKY, Catherine; VALENCIA, Jesus M. Library Rx: measuring and treating library anxiety: a research study. Chicago: American Library Association, 2009. ix, 103 s.: grafy. ISBN 978-0-8389-8499-4.

JIAO, Qun G.; OWNUEGBUZIE, Anthony J. Perfectionism and Library Anxiety among Graduate Students. In: Journal of academic librarianship. Greenwich. ISSN 0099-1333. 24, č. 5 (1998), s. 365-371. Lit. 71.

Resumé: Výzkum perfekcionismu v souvislosti s "úzkostí z knihovny" a možnosti využití výsledků výzkumu při práci vysokoškolských knihoven se studenty. Hlavní část stati obsahuje výklad použité metodiky a analýzu výsledků výzkumu 108studentů postgraduálního kurzu metodologie vědecké práce. Vysvětleny pojmy, s nimiž autoři při výzkumu pracovali: perfekcionismus, jeho tři typy a souvislost s psychikou uživatele knihovny, pět vyskytujících se překážekplnohodnotného využívání knihovních -- služeb studenty různých osobnostních studijních typů. Ukázalo se , že sociálně orientovaný typ perfekcionismu má přímou souvislost s obavami z knihovny. V závěru jsou vyvozeny podněty pro práciknihoven na pomoc studentům (např. bibliografickou instruktáží apod.) a náměty pro další, hlubší výzkum sledovaného problému.

Pro vyhledání dalších dokumentů dostupných v elektronické podobě je vhodný také vyhledávač Google Scholar (http://scholar.google.cz/scholar?q=library+anxiety&hl=cs&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart), který nabízí přístup k odborným studiím, článkům, výzkumným zprávám, preprintům atd., které mohou být kromě placených databází i volně dostupné v plném textu.

Dále je možné využít i oborové digitální knihovny obsahující volné dokumenty v plném textu (http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkdk.htm ) nebo odborná periodika z oblasti knihovnictví a informační vědy (http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkcas.htm ), které jsou v plném textu také volně dostupná na internetu a jejich rozhraní umožňují i vyhledávání v článcích.

Přístup k placeným databázím můžete získat registrací v knihovně (zejména krajských nebo větších odborných), informace o nabízených licencovaných zdrojích knihovny zveřejňují na svých webových stránkách. Národní knihovna například zpřístupňuje řadu databází z oboru knihovnictví a informační vědy - LISA, ISTA, LISTA, LISTA with Full Text, Emerald - některé nabízejí i plné texty článků. Prostřednictvím čtenářského průkazu NK ČR je možné databáze využívat také mimo budovu knihovny přes vzdálený přístup (více informací na adrese (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104). Kompletní přehled licencovaných zdrojů dostupných v NK ČR je pak k dispozici na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 .

Paralelní vyhledávání v oborových databázích, včetně licencovaných, umožňuje oborová brána Knihovnictví a informační věda - KIV (http://kiv.jib.cz) , brána je zahrnuta také ve vzdáleném přístupu pro případ, kdy mají registrovaní uživatelé NK ČR zájem o vyhledávání ze svého počítače, z práce, ze školy atd.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 12:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu