liberární přístup v ekonomice

Text dotazu

Vážená paní, vážený pane,

ke své seminární práci potřebuji informace na téma Liberální přístup v
Hospodářské politice. Proto se na Vás obracím s prosbou o radu a typy k
literatuře, časopisům, popř. www stránkám. Nemůžu najít žádné vhodné zdroje,
které by mi pomohly vysvětlit pojem hospodářský liberalismus a najít zdroje
ke konkrétnímu státu, ve kterém se o liberální koncepci mluví v nějaké
politice ať už je to fiskální nebo důchodová.
Věřím, že Vy zkušení pracovníci knihovny mi pomůžete. Pokud není v silách
knihovny mi vyhovět budu její rozhodnutí akceptovat.

Odpověď

Dobrý den,

hledali jsme v katalozích a databázích Národní knihovny ČR, ale obáváme se, že jsme příliš dokumentů relevantních k Vašemu tématu nenalezli. Domníváme se, že vhodnější zdroje byste nalezla spíše v katalozích odborných knihoven zaměřených na ekonomii jako např. Knihovna Vysoké školy ekonomické v Praze (https://knihovna.vse.cz/) nebo Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library).

Níže uvádíme vyhledané dokumenty, které se dané problematice nejvíce blíží a ve kterých byste mohla nalézt určité informace:

Z elektronického katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ):

MARTINO, Antonio. Jak dělat liberální politiku? Praha: Liberální institut, 2005. 125 s.; 21 cm. ISBN 80-86389-37-5 (brož.)

* liberalismus * hospodářská politika * politika * sborníky

UYGUR, Ercan. Liberalization and economic performance in Turkey. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, [1993]. iii, 61 s.; 29 cm. (Discussion papers / United Nations Conference on Trade and Development ; no. 65)

* finanční politika -- Turecko * ekonomický růst -- Turecko * hospodářská politika -- Turecko * zprávy

MIHALIK, Jozef. Sociálny alebo liberálny štát?. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. 382 s. ; 25 cm. ISBN 978-80-7165-656-2 (váz.)

* sociální stát * liberalismus * hospodářská politika -- Slovensko * sociální politika -- Slovensko * hospodářská politika -- země Evropské unie´* sociální politika -- země Evropské unie * monografie

Česká konzervativní a liberální politika: sborník k desátému výročí založení revue Proglas / editoři Petr Fiala, František Mikš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 441 s.; 23 cm. ISBN 80-85959-73-9.

* konzervatismus -- Česko * liberalismus -- Česko * hospodářská politika -- Česko -- 1989- * pravice -- Česko * Česko -- politika a vláda -- 1989- * sborníky

Ze Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ):

Breviář tržního hospodářství: znaky liberálního systému / zpracoval Willy Zeller. Bern: Švýcarské Helsinské sdružení, 1996. 52 s.

* Všeobecná dohoda o clech a obchodu * světová ekonomika * evropská integrace * hospodářská politika * liberalismus * svoboda * tržní ekonomika * hospodářské systémy * mezinárodní finance * ekonomická transformace

DARDEN, Keith A. Economic liberalism and its rivals : the formation of international institutions among the post-Soviet states. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xi, 351 s.: tab. ; 24 cm. ISBN 978-0-521-86653-8.

* Světová obchodní organizace * liberalismus -- země bývalého Sovětského svazu * hospodářská politika -- země bývalého Sovětského svazu * mezinárodní ekonomické instituce -- země bývalého Sovětského svazu * země bývalého Sovětského svazu - ekonomika

Z článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ):

ROBEJŠEK, Petr. Bratrstvo neviditelné pracky: jedině stát utlumí sebezničující živelnost trhu. In: Týden. ISSN 1210-9940. Roč. 15, [č.] 39 (20080929), s. 66.

* světová ekonomika * hospodářská politika * ekonomické teorie * liberalismus * komentáře

JANÍČKO, Pavel. Cesta ke skutečnému liberalismu?. In: Ekonom. ISSN 1210-0714. Roč. 41, č. 49 (199712), s. 27.

* ekonomické teorie * liberalismus * hospodářská politika * ekonomický vývoj * pojetí liberalismu * Česko * r. 1997

MALÝ, Jiří. Hra na liberalismus. In: Ekonom. ISSN 1210-0714. Roč. 41, č. 39 (199709), s. 24.

* ekonomické teorie * liberalismus * hospodářská politika * liberální pojetí * česká specifika * r. 1997

HÁJEK, Ladislav. Liberalismus a hospodářská politika 90. Let. Politické strany se odvracejí od schématických ekonomických přístupů. In: Hospodářské noviny. Praha. ISSN 0862-9587. Roč. 42, č. 238 (19981208), s. 9.

* hospodářská politika * liberalismus * tržní hospodářství * státní regulace * daňové zatížení * státní rozpočty * státní dluh * ekonomické souvislosti

SCHWARZ, Jiří. Liberalismus na pokračování. In: Ekonom. ISSN 1210-0714. Roč. 41, č. 33 (199708), s. 20-21.

* hospodářská politika * ekonomické teorie * liberalismus * r. 1997

Další informace byste mohla získat také prostřednictvím placených článkových databází, které v mnoha případech poskytují i plné texty článků. Z českých databází jsou to zejména databáze Anopress nebo Newton MediaSearch, které kompletně monitorují denní tisk, odborná periodika (i z oblasti ekonomiky a finančnictví), také televizní a rozhlasové zpravodajství či diskuzní pořady a internet. K záznamům článků jsou připojeny plné texty, retrospektiva databází sahá k r. 1996. Tyto databáze si předplácí řada českých knihoven (i menších), aktuální informace o nabídce databází naleznete vždy na webových stránkách konkrétní knihovny. Přístup k databázím je pro registrované uživatele dané knihovny zdarma. Databázi Anopress zpřístupňuje i Národní knihovna ČR (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju), využívat ji mohou registrovaní uživatelé knihovny z počítačů ve vybraných studovnách.

Podobným způsobem lze využít i zahraniční licencované databáze, nejvíce zdrojů z oblasti ekonomie Vám pravděpodobně nabídnou již výše zmíněné odborné knihovny. Pokud by Vás zajímala možnost využití licencovaných zdrojů v NK ČR, kompletní přehled databází je k dispozici na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju , databáze jsou přístupné registrovaným uživatelům přímo z počítačů ve studovnách nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny (více informací na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup). Vhodné by mohly být zejména databáze EBSCO - Academic Search Complete, Business Source Complete a Regional Business Source, dále Science Direct, SpringerLINK nebo Web of Knowledge - Social Science Citation Index.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2012 10:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu