Lev ve znaku království českého a pak i ČR

Text dotazu

Dobrý den,
velmi by mě zajímalo, jak (z jakého důvodu, příčiny) se dostal lev, král pouště, jako heraldická figura do znaku království českého a pak i ČR. Lev je (a tím spíše byl) pro středoevropany exotické zvíře zde se nevyskytující. Má to nějakou kontinuitu s dávnou minulostí a nějaké hlubší souvislosti se vztahy s cizinou? Proč právě lev? Děkuji velice za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na Vaši otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože písemné prameny, které se o lvu v českém znaku zmiňují, nejsou často zcela objektivní. Asi nenapíšu nic, co byste nenašel na internetu, ale pokusím se alespoň o shrnutí informací:

Podle nejznámější legendy se lev na český znak dostal díky knížeti Bruncvíkovi, který mu na jedné ze svých výprav po světě zachránil život, když ho chtěl zabít drak a vděčný lev mu pak stál po boku v mnoha bitvách. Bruncvík měl ve svém znaku po otci orlici, ale po návratu z cest ji zaměnil právě za stříbrného lva na červeném poli. Hodnověrnost této legendy je však více než diskutabilní.

Další písemné prameny nabízejí jiná vysvětlení: podle Dalimilovy kroniky (která však také není považována za zcela objektivní pramen) získal stříbrného lva v rudém poli do erbu český kníže Vladislav II. od Fridricha Barbarossy za pomoc při dobýváním Milána. Druhý ocas byl podle Dalimila roku 1204 přidělen králi Přemyslu Otakaru I., jenž  ho získal za vojenskou pomoc Ottovi IV. v boji proti Sasům. Ohledně druhého ocasu existují však i jiná vysvětlení (viz níže).

Jisté je, že až do roku 1253 byla hlavním symbolem českého krále svatováclavská orlice. První podložený doklad existence stříbrného dvouocasého lva v červeném poli pochází až z roku 1247, kdy jej jako svůj erb přijalPřemysl Otakar II. Mnozí historici se domnívají, že tento symbol používal jako spoluvládce svého otce krále Václava I. a druhý ocas měl potom symbolizovat právě Přemyslovo spoluvládnutí. Druhý ocas je tím hlavním, čím se český lev liší od lvů v erbech dalších oblastí a zemí (např. Bavorsko, oblast Benátek, ale lev zdobí třeba i znaky Finska nebo Švédska).

Ve lvu jako takovém bych nehledala ani tak exotickou šelmu, jako spíše dávný symbol síly, rytířské ctnosti a odvahy. Tento symbol byl dobře znám a doložen již ve starověku. Heraldicky se lev navíc často zobrazuje při skoku s vytasenými drápy, čímž je zvýrazněna síla a obávanost tohoto zvířete. O existenci lvů se dlouho vědělo i ve středoevropském prostoru - jednak z informací o Římské říši (Nero nechával s oblibou lvům předhazovat křesťany) nebo později od účastníků křížových výprav.

Exotická zvířata najdeme i v erbech jiných evropských zemí (například Anglie se pyšní třemi leopardy) i měst (velbloud se do znaku Plzně dostal v polovině 15. století).

 

Exotická zvířata se objevují i v dalších erbech středověké Evropy

Použité zdroje

osobní znalosti a konzultace
Břetislav Štorm: Báječná zvířata: obludy a nestvůry, úvodní slovo a kresby Břetislav Štorm. Olomouc : Otto F. Babler a Jaroslav Durych 1935
http://www.hiu.cas.cz/[…]/jak-se-rodil-lev-rozhovor-zemlicka.pdf

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

22.10.2018 23:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu