lev v českém státním znaku

Text dotazu

Dobrý den, prosím o odpověď na otázky spojené s původem lva v našem státním znaku. Proč
zrovna LEV? Co všechno symbolizuje? Je to stejný lev, jako mají Valdštejnové ve svém erbu? V jaké době se na našem území mohl vyskytnout živý lev - myslím třeba jako součást nějakého pouličního cirkusu? Koho to a v jaké době napadlo a proč lva dodnes máme?
Mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, podle kroniky tak řečeného Dalimila dostal erb stříbrného lva v červeném poli Vladislav II. od císaře Friedricha I. Barbarossy odměnou za pomoc při válečném tažení proti lombardským městům, která odepřela císaři poslušnost, a zvláště pak za pomoc při dobytí Milána dne 23.7.1158. Vladislav II. se za odměnu stal od roku 1158 i českým králem.  Historicky je však lev ve štítě doložen poprvé až na pečeti markraběte moravského Vladislava Jindřicha, připojené k listině datované dnem 31.12.1213. Tato pečeť nese obraz jezdce vlevo obráceného, který v pravici drží praporec a v levici štít se lvem. Poněvadž je jezdec zobrazen z pravé strany, je viditelná jen polovina štítu, který drží před svou hrudí, a nelze tedy říci, má-li lev dva ocasy nebo jen jeden. Údajné rozhojnění ocasů českého lva z jednoho na dva se dostalo, podle rukopisu oseckého kláštera, Přemyslu I. Otakarovi v roce 1204 od císaře Otty IV. za pomoc při vojenském pokoření odbojných Sasů. Český lev tak získal na určité mystičnosti a nadpřirozenosti. Nesporné vyobrazení dvouocasého lva vidíme teprve roku 1247 na pečetích kralevice Přemysla, syna Václava I. A potomního Přemysla II. Otakara. Od poloviny 13. století se erbovním znamením českého státu stal stříbrný, zlatě korunovaný, dvouocasý lev ve skoku s červeným jazykem v červeném štítu. Později tento znak převzala Československá republika. V roce 1960 byl tento znak částečně pozměněn (lev přišel o korunku a změnil se i štít znaku). Dnes je ovšem opět používán znak, který vznikl mezi lety 1919 - 1920.

Majestátný královský lev patří v heraldice mezi nejoblíbenější a nejčestnější obecné figury. Bývá symbolem královské moci, a často proto nese na hlavě korunu. Je znamením rytířských ctností, síly a odvahy. Pro zdůraznění těchto vlastností bývá vyobrazen ve skoku, s vystrčenými drápy a zuby.
Pravděpodobně i z těchto důvodů měl na svých znacích starý rod Markvarticů (předchůdců pánů z Valdštejna) lva nebo lvici, avšak pouze s jedním ocasem. Po roce 1337 se lvice ve znaku Valdštejnů a jejich příbuzných pánů z Rotštejna vzpřímila do podoby lva. Valdštejnové později začali ve svém erbu užívat znamení čtyř lvů střídavých barev ve čtyřech čtvrtích štítu.
Spojitost erbu Valdštejnů s českým znakem jsme v žádném pramenu nenalezli.

Použité zdroje:
ZENGER, Zdeněk Maria. Česká heraldika. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1978

Buben, Milan. Encyklopedie heraldiky : světská a církevní titulatura a reálie. 1.
vyd. Praha : Libri, 1994. ISBN 80-901579-4-7 (brož.)

MYSLIVEČEK, Milan. Velký erbovník: encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2005. ISBN 80-7238-520-8.

Literatura a odkazy na internetu k dalšímu studiu:
LOUDA, Jiri. Kralovstvi ceske : erby a rodokmeny vladnoucich rodu ... Havirov : Petr P.Pavlik, 1996. s. 22-23. ISBN 80-85574-09-8.
PETRAN, Josef. Cesky znak : strucny nastin jeho vzniku a historickeho vyvoje. Praha : Ministerstvo kultury CSR, 1970. 66 s.
http://www.senat.cz/zajimavosti/znaky_a_vlajky/index.html
http://www.mvcr.cz/2003/aktualit/2005/znak0704_info.html
http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/politika/symboly-ceske-statnosti/
http://vexilolognet.hyperlink.cz/Symboly.htm
http://epika.cz/?p=dilo&c=11062

Odpověď na otázku, v jaké době se na našem území mohl vyskytnout živý lev, je velmi obtížné nalézt. Lvi byli údajně chováni např. na dvoře Rudolfa II., viz dále:
"Byl tam, jak píše kronikář: držán lev, jako symbol královské moci. Tvrdí se, že lvi tam byli drženi teprve od doby Rudolfa II. Ten dostal prvního lva darem od tureckého sultána. Tvrdí se, že Tycho Brahe mu předpověděl, že lev i Rudolf II. jsou narozeni ve stejném znamení zvěrokruhu a budou mít stejný osud, či-li zemřou ve stejnou dobu. Skutečně kronikáři zapsali, že lev zemřel roku 1612 a za několik dní zemřel Rudolf II."

Další informace:
http://www.radio.cz/cz/clanek/75744
http://www.cokdyvpraze.cz/modules.php?name=Insertion&file=article&adrid=664
http://otta.cechove.cz/reflex.htm
http://www.lvidvur.cz/text.php?lang=cz&m=historie

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2007 13:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu