Léto ve středověku

Text dotazu

Dobrý den, se spolužákem máme dělat projekt na téma: "Léto ve středověku" a máme zadaná různá témata. Něco už máme hotové, ale mnoho toho nemůžeme najít. Mohla bych vás poprosit o nějaké informace na téma: práce na polích (v létě), středověký oděv na období léta, letní tradice a zvyky (ve městě, na vesnici a pro panovníka) a jak probíhal v létě život na vesnici? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
obdobný dotaz, ovšem zaměřený na podzim, jsme již v rámci služby ptejte se knihovny zodpovídali: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/podzim-ve-stredoveku
Dostupné informace ke každodennímu životu ve středověku můžete nalézt v následující literatuře:

* VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 12. století. Vyd. 2. Brno: MOBA, 2012.
* SMETÁNKA, Zdeněk. Legenda o Ostojovi: archeologie obyčejného života. 3., opr. a dopl. vyd., V NLN vyd. 2. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
* VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 261 s. Kulturní historie. ISBN 80-7021-543-7.
* VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 15. století. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2012. 125 s. ISBN 978-80-243-4641-0.
* VONDRUŠKA, Vlastimil. Život ve staletích: lexikon historie. 14. století. Vyd. 1. Brno: MOBA, C2011. 125 s. ISBN 978-80-243-4243-6.
* ŠMAHEL, František, ed. a NODL, Martin, ed. Člověk českého středověku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. Každodenní život; sv. 14. ISBN 80-7203-448-0.
* GOETZ, Hans-Werner. Život ve středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2005. 454 s. ISBN 80-7319-025-7.

Knihy k tématu odívání a obouvání ve středověku :
* KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 278 s. Dějiny odívání. ISBN 80-7106-146-8.
* WAGNER, Eduard a MUDRA, Miroslav. Středověk: doba předhusitská a husitská. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 2006. 432 s. Ars bella gerendi. ISBN 80-86858-23-5.
* MAZÁČOVÁ, Petra. Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu: příspěvek k hmotné kultuře českého středověku. Praha: Unicornis, 2012. 134 s. ISBN 978-80-86562-13-1.
* ŠTÝBROVÁ, Miroslava. Boty, botky, botičky. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 244 s. Dějiny odívání. ISBN 978-80-7106-986-7.
* http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2013/kosile

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím  Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz , články prostřednictvím databáze ANL : http://www.jib.cz   (a ANL+ : http://www.jib.cz  ). Využít též můžete databáze Historického ústavu AV ČR : http://biblio.hiu.cas.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2013 09:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu