Leopold Franz Podstatzky-Li(e)chtenstein

Text dotazu

Dobrý den, hledám jakoukoli literaturu či informace o možných pramenech k hraběti Leopoldu Podstatzkému-Li(e)chtenstein, vím o něm pouze datum narození a úmrtí - 3.11.1801-12.5.1848. Předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den, k osobě hraběte Leopolda Podstatzkého-Lichtenstein jsme bohužel nenalezli mnoho informací. Byl toho jména II. (otec Leopold I., 1763-1813) a byl znám svým vřelým vztahem k hudbě (zámecké divadlo a hudební produkce). Měl titul "c. k. dvorní hrabě hudby".
Viz internetové stránky:
http://www.telc-etc.cz/telc/?target=staticka&id=375&menu=591
http://www.uni-leipzig.de/~musik/web/institut/agOst/docs/mittelost/hefte/0327-Koukal.pdf

V publikaci MAŠEK, Petr. Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. Praha : Mladá fronta, 2003. Str. 225-226. ISBN 80-204-1049-X je k Leopoldovi II. uvedeno: "Leopold (1801-1848) - znalec a podporovatel hudby, na zámku v Telči vydržoval kapelu a  provozoval divadlo. Obecně je to stará moravská šlechtická rodina. V r. 1762 zdědil hrabě Alois Podstatzky z Prussnowitz majetek, zvláště statek a zámek Telč, i jméno vymřelého rodu hrabat z Lichtensteina-Kastelkornu".

Na stránkách Prozatímní heraldické knihovny
(http://www.historie.hranet.cz/heraldika) jsme také v knize Bibliografie české historie od Čeňka Zíbrta, str. 492
(http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/zibrt1901-467-501.pdf) nalezli odkaz na periodikum Česká včela (1842, roč. 9, č. 91, 15.11.1842) -
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/5826373 - kde je otištěna báseň Josefa Tobiáška věnovaná hraběti Leopoldovi.
 
Celý rod Podstatských je podrobně popsán v knize od Josefa Pilnáčka Staromoravští rodové, od str. 275 (http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/pilnacek1930-271-280.pdf), zde je také zmíněn důležitý dokument: PILNÁČEK, Josef. Genealogie Podstatských z Prusinovic. Brno : Rod Podstatských Lichtensteinů z Prusinovic, 1929. 30 s, který obsahuje nejen celý rodokmen, ale také další informace včetně seznamu dosud vydané literatury vztahující se k rodu.
Tuto genealogii by měla mít Národní knihovna ve fondu,v dostupných katalozích se nám však nepodařilo nalézt její exemplář k vypůjčení. Dokument by dále měla mít k dispozici také Vědecká knihovna v Olomouci
(http://aleph.vkol.cz/) nebo Knihovna Veritas (http://veritas.evangnet.cz/html/librarcz.htm), v německém znění (Genealogie der Familie Podstatzky von Prusinowitz. In Wien : Grafen Podstatzky, 1936.) pak Moravská zemská knihovna v Brně (http://aleph.mzk.cz/).
 
Informace o Leopoldovi II. by také mohly být obsaženy v publikacích o dějinách Telče a Velkého Meziříčí, tato města byla sídlem rodu Podstatzky-Lichtenstein (záznamy publikací naleznete v elektronickém katalogu NK ČR, báze NKC - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):
 
1) Dějiny Telče v díle místních historiků. Telč : Drdácký-Aristocrat, 2004.
300 s. ISBN 80-901118-8-2.
 
2) BERINGER, Jan. Město a panství Telč. V Telči : Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, [1892]. 289 s.
 
3) KYPTA, Jan Evangelista. Stručný dějepis města a panství Telče. V Brně:
Josef Stanislav Menšík, 1857. 88 s. 
 
4) Velké Meziříčí v zrcadle dějin. V Brně : Muzejní a vlastivědná společnost, 2008. 479 s. ISBN 978-80-7275-075-7.
Dále článek z článkové databáze ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl):

KŘÍŽOVÁ, Květa. Telčská rodinná podobizna : [Restaurovaný biedermeierový portrét rodiny Leopolda Podstatského z Lichtenštejna]. In: Antique. -- Roč.
2, č. 7 (1994), s. 26.

V databázi Archivních fondů ČR
(http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php) jsme také nalezli záznamy o dvou sbírkách, ve kterých asi najdete nejvíce informací:

Název fondu (sbírky): Rodinný archiv Podstatských - Lichtenštejnů Telč Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místa vzniku fondu Telč Časový rozsah: (1210)1325-1945
Metráž: 9,50 bm zpracováno a inventarizováno 1,45 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Rod pánů z Hradce, Slavatů, Lichtenštejn-Kastelkornů a Podstatských-Lichtenštejnů.
Tematický popis: Fond obsahuje archiválie rodů pánů z Hradce, Slavatů, Lichtenštejnů-Kastelkornů, zejména jejich majetkoprávní záležitosti, u L-K vztah k jejich majetku v Tyrolsku, dále archiválie rodů Podstatských - Lichtenštejnů zejména v 19. století z působení majitelů ve dvorské službě a v armádě a jejich korespondenci. Součástí fondu jsou též 4 urbáře panství Telč. Cenné jsou genealogické podklady pro historii rodu.
Archivní pomůcky:  VOLDÁN V.: RODINNÝ ARCHIV PODSTATSKÝCH-LICHTENŠTEJNŮ
(1210),1325 - 1945. Inventář, 1980, s. 173, ev.č. 935.

Název fondu (sbírky): Rodinný archiv Harrachů Velké Meziříčí Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Místa vzniku fondu Velké Meziříčí Časový rozsah: (1408)1649-1949
Metráž: 20,50 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Harrachové a jejich příbuzní Lobkovicové a Lichtenštejnové (majitelé Vs Velké Meziříčí) Tematický popis: Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, osobní pozůstalosti, rodinnou korespondenci, fotografie, osobní dokumenty, deníky a deníky z cest, hospodářské písemnosti panství Velké Meziříčí, též písemnosti býv. majitelů Velkého Meziříčí a příbuzných Lobkoviců a Podstatských-Lichtenštejnů, rodinné fotografie, sbírka dokumentů F.Harracha a atentátu na Ferdinanda d' Este v Sarajevu.
Archivní pomůcky: HAMERNÍKOVÁ A.: RODINNÝ ARCHIV HARRACHŮ (1408) 1649 - 1949. Inventář, 1986, s. 175, ev.č. 920.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 09:44

J. Richter píše:
Pátek 03.07.2015 19:37
Leopold II. nebyl Franc, ale Karel. Pochován je ve Velkém Újezdě u Olomouce na bývalém panství Veselíčko. Hrobku je možné po domluvě navštívit a některé ze zde pochovaných pěti generací Podstatských-Lichtensteinů i přímo vidět. Byl to můj třikrát pra. O Podstatských -Lichtensteinech mi vyšla roku 2001 knížka. K dostání je snad ještě na úřadě městysu Velký Újezd. Píšeme Lichtenstein (ne Lie-), protože je v tom záměrně zanesená symbolika římského čísla LI, tedy 51, protože bratr jeho prababičky byl jedenapadesátý olomoucký biskup Jakub Arnošt Lichtenstein.
Ludmila Čechová píše:
Pátek 22.01.2016 16:25
Nedávno jsem si koupila knížku Lichtenštejnové v Československu-čekala jsem,že se dozvím víc i o rodu Podstatských.Ale bohužel...
Jsem z Vysočiny,velmi mě zajímá historie a můj dědeček říkával,že se znal osobně s panemPodstatským..Nevím do jaké míry,mě je už víc jak65let..Vím,že jim v Telči nebyl vrácen majetek-můj názor je,že to není dobře!!! Prosím NAPIŠTE ,kde se dočtu víc.Díky.
PSK - admin píše:
Úterý 26.01.2016 18:38
Dobrý den,
pokud se Váš otec znal osobně s hrabětem Podstatzky - Lichtenstein, předpokládáme, že se jednalo o Leopolda (IV.)(1903 - 1979) či jeho bratra Aloise (1905 - 1982). Leopold se stal po smrti svého otce v roce 1918 posledním majitelem zámku v Telči. V roce 1931 se oženil s Marií Kinskou a následně se jim narodili tři děti: Georg-Christoph (1932), Amalie (1935) a Friedrich (1941). Po konfiskaci majetku v roce 1945 se usadil i s rodinou v Rakousku. Mladší bratr Alois se v roce 1933 oženil s Josefou Harrachovou a přesídlil do zámku ve Velkém Meziříčí. Po roce 1948 i s celou rodinou (manželkou a dětmi: Franzem (1933), Marií (1936) a Johannem (1937)) odjel do Chile. V restituci tato větev rodu Podstatzky - Lichtenstein získala zpět zámek ve Velkém Meziříčí, který v současné době spravují.

O něco podrobněji se o osudech šlechtické rodiny Podstatzky - Lichtenstein v období 20. století rozepisují následující dokumenty a zdroje:

* MAREŠ, Michal a JAREŠ, Michal, ed. Přicházím z periferie republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 588 s. Stíny; sv. 12. ISBN 978-80-200-1786-4. -zmínka na straně 168.
* RICHTER, Josef. Kulturní památky Velkého Újezda. II., Církevní areál a hřbitov. Velký Újezd: Obec Velký Újezd ve spolupráci s nakl. Danal, 2001. 93 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 80-85973-88-X.
* VOTÝPKA, Vladimír. Návraty české šlechty. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2002. 423 s. ISBN 80-7185-506-5.
* DOČEKAL, Boris. Osudy českých šlechticů: Ludvík Belcredi, Václav Dlauhoweský, Antonín Bořek-Dohalský, Antonín Kinský, Josef Kinský, Radslav Kinský, Bettina Lobkowiczová, Hugo Mensdorff-Pouilly, Jan Podstatzky-Lichtenstein, Vladimír Reiský, Marie Alžběta Salmová, Karel Schwarzenberg, Diana Sternbergová a Zdeněk Sternberg. 1. vyd. Jihlava: Listen, 2002. 141 s. ISBN 80-86526-00-3.

* http://www.velkyujezd.cz/[…]/zibrid_4-2014.pdf
* http://www.farnostvelkyujezd.wz.cz/[…]/2008_unor_pohreb_Podstatzka.html
* http://www.rozhlas.cz/dvojk[…]tiliechtensteinove--1196349
* http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podstat2.html
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu