Leon Chauliac malíř

Text dotazu

Dobrý den, při četbě pamětí Sladko je žít od Otakara Mariena Štorcha (, vydání z roku 1966, s. 151) jsme se dozvěděli o existenci malíře samouka jménem Léon Chauliac. Psali prý o něm i bratři Čapkovi a V. V. Štech (ten v knize Za plotem domova, vydání 1970, s. 57).
Co nás ale mate, je, že se o něm na Internetu zmiňují pouze české prameny. Nelze najít jediný jeho obraz, žádné informace ve francouzštině nebo angličtině? Dá se to nějak vysvětlit?

Odpověď

Dobrý den,

je pravda, že bratři Čapkové se během svého pobytu v Paříži v roce 1911 seznámili s neznámým malířem-samoukem jménem Léon Chauliac. Podle vzpomínek trávili bratři Josef a Karel s tímto umělcem volný čas a oceňovali jeho tvorbu.
 
Karel Čapek o něm napsal i krátkou povídku s názvem „Neznámý mistr“, která vyšla v Čapkem redigovaném sborníku pro umění:
ČAPEK, Karel, ed. Musaion: sborník pro moderní umění. Svazek II. z jara 1921. Praha: Aventinum, 1921. 79 stran. Musaion; svazek II.: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=NKC&ccl_term=ICZ=cpk20102110445.

Sborník „Musaion“ je uložen v Národním konzervačním fondu Národní knihovny ČR, avšak uvedenou povídku je možné najít také jako přílohu v publikované korespondenci Josefa Čapka, v digitální podobě zde:
ČAPEK, Josef, DOSTÁL, Jaroslav, OPELÍK, Jiří a SLAVÍK, Jaroslav. Dvojí osud: dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910-1918 posílal své budoucí ženě Jarmile Pospíšilové : [výtvarný doprovod z díla J. Čapka. Praha: Odeon, 1980. s. VI - IX. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:978c1cf0-ab58-11e2-b48c-001018b5eb5c

Zmínku o malíři můžeme najít také v „Anglických listech“ Karla Čapka:
ČAPEK, Karel. Anglické listy. Voznice: Praha: Leda, 2009. ISBN 978-80-85336-67-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:1d216840-d577-11e3-b110-005056827e51

Zahraniční zdroj o neznámém malíři nebo ukázky jeho tvorby se nám, bohužel, podobně jako Vám nepodařilo najít. Je tedy možné, že skutečně šlo o „neznámého mistra“, kterému se nepodařilo umělecky výrazně prosadit a o jeho existenci se dozvídáme jen díky jeho seznámení se s bratry Čapkovými a jejich pozornosti, kterou mu věnovali. Jak uvádí publikace, kterou zmiňujete (O. M. Štorch – Sladko je žít), nebo například i další publikace věnována vzpomínkám na českou bratrskou dvojici, jméno Léon Chauliac je pro dějiny umění pravděpodobně neznámou postavou:
„Nejkouzelnější ze všeho však byla vzpomínka Karla Čapka na „neznámého mistra“. Byl jím asi pětasedmdesátiletý pařížský stařík Léon Chauliac, jehož jméno nenajdeme v žádných dějinách umění, třebaže podle toho, co o něm Čapek vypravuje, to byl malíř, jehož obrazy by mohly dnes viset třeba vedle pláten Chagallových.“
Zdroj: VACINA, Ladislav. Jeden i druhý: vzpomínky na bratry Čapky. Hradec Králové: Kruh, 1988. s. 47. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:81b9ba80-bced-11e2-8c63-5ef3fc9ae867

Jméno toho malíře se (bez podrobnějších informací) nachází v databázi umění AbART (https://cs.isabart.org/person/125764).

Doporučili bychom Vám obrátit se s dotazem třeba i na Knihovnu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde by Vám možná dokázali poskytnout více informací (kontakt naleznete zde: https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna) nebo na Archiv výtvarného umění (https://www.artarchiv.cz/). 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu