Leitner Jan, legionář V Rusku, návrat asi 1920

Text dotazu

Narukoval pravděpodobně již v roce 1914 na ruskou frontu. Původem byl z jižních Čech

Odpověď

Dobrý den,
pro hledání legionářů z 1. světové války je k dispozici několik zdrojů. Jméno Jan Leitner se objevuje v databázi legionářů, ale bohužel bez dalších informací, takže nejen, že není ověřitelné, zda se jedná o Vámi hledaného J. Leitnera, ale ani Vám nepřinese žádná nová zjištění.
Níže Vám přinášíme další dostupné zdroje, ve kterých je možné dále pátrat a dohledávat.
Vojenský ústřední archiv nabízí na svých stránkách několik databází.
Mezi jinými i databázi legionářů 1. světové války: http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx .

Databáze nabízí údaje o osobě, pluku (u kterého sloužil), místa a data zatčení (pokud se tak stalo), místa a data vstupu do legií, datum návratu aj.

Leitner Jan zde jeden je, ale bohužel bez jakýchkoli dalších informací - http://www.vuapraha.cz/soldier/18318274 - Leitner, Jan
Dále zde naleznete matriky - http://www.vuapraha.cz/node/109 nebo kartotéku padlých - http://www.vuapraha.cz/node/69

Dalším možným zdrojem jsou publikace o legionářích dle jednotlivých okresů, které vydává Čs. obec legionářská. Viz Česká národní bibliografie: http://aleph.nkp.cz/cze/cnb (Českoslovenští legionáři).

Např:
*CTIBOROVÁ, Miroslava et al. Za naši samostatnost: českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu České Budějovice. České Budějovice
*JÍŠA, Zdeněk a KRZÁK, Rudolf. Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Písek: [1914-1920. Písek: Prácheňské muzeum, 1999. 87 s. Historická edice Prácheňského muzea v Písku. ISBN 80-86193-10-1.: Jelmo, 2000. 136 s. ISBN 80-238-6127-1.
*OLEJNÍK, Jan a kol. Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Strakonice: [1914-1920. Strakonice: Státní okresní archiv Strakonice, 2000. 103 s. ISBN 80-238-9434-X.

Podrobnější informace o historii našich legií v Rusku za 1. sv. války můžete nalézt také např. v publikacích:
* FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. I. díl, Vznik československých legií v Rusku 1914-1918, ruská otázka a boj za svobodný stát. 1. vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1405-5.
* FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. II. díl, Bolševici a československé legie, počátek jejich ozbrojeného konfliktu, březen - květen 1918. 1. vyd. Brno : Stilus, 2007. ISBN 978-80-87122-00-6.
* FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. III. díl, Selhání americké politiky v Rusku a na Sibiři, Wilsonovo rozhodnutí neintervenovat : březen - říjen 1918. 1. vyd. Brno : Stilus, 2008. ISBN 978-80-87122-03-7.
* Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2003. ISBN 80-7050-412-9.

Více informací o českých legionářích a jejich seznamech Vám mohou poskytnout pracovníci již zmíněného Vojenského ústředního archivu: http://www.vuapraha.cz/ či Československé obce legionářské: http://www.csol.cz/

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

Plzeň-město

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.04.2020 16:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu