Legitimita našich legií v Rusku

Text dotazu

Prosím stručně:
1. Jak se ustavovaly, legitimizovaly a legalizovaly naše legie v Rusku a jinde v Evropě, jaký měly statut, protože válka byla ještě v plném proudu, my jsme byli součástí Rakouska-Uherska, nakonec poražené a rozpadající se monarchie ....... ???
2. Kdo je ustavil, legalizoval a legitimizoval, kdo je v té době zřizoval, před vznikem ČSR?
3. Kým byly v té době řízené, kdo jim velel, kdo jin dával zadání, úkoly, rozkazy, nemám na mysli, jejich vojenské velení, ale politické velení?
4. Kdo je nasadil v Rusku a kdo stanovil, proti komu tam mají bojovat?
5. Kdo je v té době vystrojoval a vyzbrojoval, to muselo stát hodně velké peníze.
6. Kdo je v té době financoval, platil.
Ono to působí takovým dojmem jakési samovolné partyzánštiny, která byla legitimizovaná a legalizovaný až po vzniku Československa.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

 

děkujeme za zajímavý dotaz. Legitimizace československých legií probíhala v podstatě od samého začátku války, nikoliv až zpětně po jejím skončení. V Rusku se československá vojenská jednotka formovala již od prvních měsíců války a navazovala na dřívější činnosti zde žijících Čechů – potomků původních českých kolonistů. Před 1. světovou válkou jich zde žilo přibližně 100.000. Politicky aktivních bylo asi 8000 z nich.

 

Většina z těchto Čechů se zapojovala do různých českých kulturních spolků (např. Společnost Jana Amose Komenského v Kyjevě nebo Rusko česká společnost mistra Jana Husa v Moskvě).

Po vypuknutí první světové války se většina Čechů odmítla vrátit do Rakouska-Uherska.

 

Možnost výstavby československé vojenské jednotky byl poprvé zmíněn v Moskvě v červenci 1914, a to při návštěvě ruského císaře Mikuláše II. Ten přijal delegaci moskevských Čechů, která mu představila projekt osvobození Českého království s pomocí nově vystavěné české armády.

Panovník tuto iniciativu oficiálně přijal a 7. srpna 1914 ruský ministr války vydal směrnici „O výstavbě vojenských jednotek českých dobrovolníků.“

 

Protože byla účast v jednotce dobrovolná, bylo nutné ji prvně vycvičit a vybavit. O to se zpočátku staralo ruské ministerstvo války – později výbavu zajištovala Československá národní rada, která chybějící výbavu nakupovala ve Francii a Velké Británii.

Tímto byla jednotka v Rusku legitimizována a dostala oficiální název Česká družina.

Výstavba české jednotky probíhala velice svižně. Už 10. září 1914 čítala 21 důstojníků, 921 družiníků a 149 vojáků pomocné složky. Česká družina měla také sjednocené stejnokroje. Alespoň zpočátku mělo jít především o politickou, nikoliv vojenskou skupinu.

 

Ve skutečnosti se ale záhy začala zapojovat přímo na frontě. Jejím zaměřením byla průzkumná činnost, během které zažila nejednou těžké ztráty.

V lednu 1916 byla Česká družina proměněna na Československý střelecký pluk a v květnu 1916 byl vydán rozkaz ohledně výstavby Československé střelecké brigády (neoficiálně pluk Svatého Václava a pluk Cyrila a Metoděje).

Důležitým mezníkem byl plán výstavby jednotek sestavený kapitánem Preobraženského gardového pluku Jaroslavem Červinkou z 10. srpna 1917. Tento materiál ve jménu Československé národní rady požádal mimo jiné o jmenování velitele sboru a velitele záložního sboru nebo o odsouhlasení co největší samostatnosti Československého armádního sboru. Radě šlo také o to, aby se československé jednotky nezapojovaly do vnitřních zájmů Ruska a bojovali především za osvobození své země. Po bolševickém převratu v listopadu 1917 situace ve sboru zkomplikovala, ale to by zasloužilo samostatnou kapitolu.

Velmi důležité z hlediska budoucnosti země bylo uznání vedoucího postavení T. G. Masaryka. Ten se od samého začátku svého působení v Paříži a Londýně pokoušel navázat spojení s Ruskem. Prvním oficiálním aktem, který spojil politickou a vojenskou činnost v Rusku s Masarykovým programem, byla podpora deklarace ze 14. listopadu 1915.

Rozkazem Hlavního stanu č. 25 z 15. října 1917 byl T. G. Masaryk potvrzen jako majitel 5. pluku.

 

Početní stav k 23. srpnu 1917 byl 47 900 legionářů bez  započtení dělostřelectva.

 

K podrobnějšímu studiu doporučujeme následující dokumenty, z kterých jsme zároveň čerpali informace.

 

Použité zdroje:

 

TATAROV, Borys. Novodobí husité: československé vojenské jednotky v Rusku (srpen 1914 - duben 1918). Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 2010. 97 s. ISBN 978-80-206-1159-8.

 

FIC, Victor M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. I. díl, Vznik československých legií v Rusku 1914-1918, ruská otázka a boj za svobodný stát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 342 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-200-1405-5.

 

KRATOCHVÍL, Jaroslav. Cesta revoluce: československé legie v Rusku. Praha: Čin, 1922. 674 s. Cesta; sv. 2.

 

KVASNIČKA, Ján. Československé légie v Rusku 1917-1920. 1. vyd. Bratislava: Vydav. SAV, 1963. 343 s., [20] s. obr. příl.

 

VEBER, Václav, ed. Československé legie v Rusku: sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2003. 153 s. Publikace Slovanské knihovny. ISBN 80-7050-412-9.

HABROVANSKÝ, Jindřich, ed. a TŮMA, Emil, ed. T.G. Masaryk, vůdce legií: 1850-1937. V Praze: Československý legionář, 1937. [LVI] s.

 

McNamara, Kevin. Dreams of a Great Small Nation (Sny velkého malého národa).

 

K dispozici je také celá řada diplomových prací, které se tímto tématem zabývají a které jsou volně dostupné z internetu.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.09.2018 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu