Legislativtiva v ekologii

Text dotazu

Dobrý den.
Chtěla bych vás požádat o pomoc při vyhledání elektronických zdrojů, které
se týkají práva v ekologii. Ráda bych získala ucelený přehled legislativních
nařízení z této oblasti. Můžete mi, prosím, pomoci?

Odpověď

Dobrý den,
ucelený přehled legislativy z oblasti ekologie můžete nalézt přímo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR - http://www.mzp.cz/cz/legislativa. Je také možné využít i webové stránky níže uvedených státních institucí z resortu ochrany přírody.

Legislativu vztahující se k některým oblastem ekologie můžete nalézt na stránkách agentury CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) - http://www.cenia.cz, v oddílech Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), Environmentální vzdělávání. 

Na portálu CENIA jsou také zveřejněny publikace CENIA v elektronické podobě (http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/CENMSFVH9QDN), mezi nimi je i dokument s názvem Životní prostředí v České republice 1989-2004, který mj.
obsahuje informace o právní úpravě ochrany životního prostředí (od str. 32)
- přehled právních předpisů v této oblasti z historie až do současnosti

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFP6KHRR/$FILE/15let_5kor.
pdf
 

Česká inspekce životního prostředí na svých stránkách zpřístupňuje přehled právních norem (http://www.cizp.cz/Pravni-normy), které souvisí s činností ČIŽP a jimiž se inspekce řídí.

Legislativa související s ochranou přírody a krajiny je k dispozici na stránkách soustavy Natura 2000
(http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub.php?id=1808) nebo na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) - http://www.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=44


Informace o legislativě z oblasti ekologie nabízí i portály Ekolist
(http://www.ekolist.cz/zakony.stm) nebo EnviWeb
(http://www.enviweb.cz/legislativa).  

Pokud byste přesto měla zájem i o tištěné zdroje, mohly by pro Vás být užitečné následující publikace:

HERČÍK, Miloslav; FIEDOR, Jiří; MÜLLEROVÁ, Hana. Legislativa a ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. 182 s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-80-248-1837-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081823946_1.pdf


KIRÁLY, Alexander. Ochrana životního prostředí v kontextu mezinárodní, evropské a české legislativy. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 145 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-248-2041-5

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200912/contents/nkc20091990152_1.pdf


DAMOHORSKÝ, Milan. České právo životního prostředí = Czech environmental law. V Praze : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006. 213 s. ; 21 cm.
(České právo a Evropská unie : učební texty ; sv. 2 = Czech law and the European Union : textbooks ; vol. 2). ISBN 80-85889-70-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200611/contents/nkc20061658842_1.pdf
 

DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. Praha : C.H. Beck, 2007.
-- xlii, 599 s. ; 23 cm. -- (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-498-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200801/contents/nkc20071719286_1.pdf

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 09:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu