legislativní změny a pojistný trh

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych požádala o pomoc při vyhledávání zdrojů (i
cizojazyčných) na téma vliv legislativních změn na pojistný trh po roce 1990 v ČR .
děkuji

Odpověď

Dobrý den,

žádnou publikaci, českou ani cizojazyčnou, která by se zabývala přímo uvedeným tématem, jsme v knihovních katalozích bohužel nenalezli, snad by Vám alespoň částečně mohl pomoci některý z níže uvedených dokumentů (viz

elektronický katalog NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) :

Social security and health insurance legislation / translation by Trade Links. -- Prague : Trade Links, c2001. -- 338 s. ; 20 cm. ISBN 80-238-8276-7.

* zdravotní pojištění -- Česko * sociální zabezpečení -- Česko * zákony * právní předpisy

SCHELLE, Karel; HRADEC, Milan. Historie právní úpravy pojišťovnictví. Praha:

Eurolex Bohemia, 2006. 122 s. ; 21 cm. ISBN 80-86861-52-X.

* pojistné právo -- Česko * pojistné právo -- Československo * pojistné právo -- dějiny

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200706/contents/nkc20061693735_1.pdf  

SPIRIT, Michal. Pojistné právo. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2000. 276 s. ; 21 cm. ISBN 80-245-0109-0.

DUCHÁČKOVÁ, Eva; DAŇHEL, Jaroslav. Teorie pojistných trhů. Praha :

Professional Publishing, 2010. 216 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-7431-015-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20102039828_1.pdf  

DRDLA, Miloš; MARTINOVIČOVÁ, Dana. Bankovnictví a pojišťovnictví. Brno: Brno International Business School, 2005. 309 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-86575-45-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20051582899_1.pdf  

JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; MRKÝVKA, Petr; TOMAŽIČ, Ivan a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. : il.

; 22 cm. ISBN 978-80-7380-155-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20091857555_1.pdf  

Domníváme se, že úspěšnější budete zřejmě při získávání informací z časopiseckých článků, níže uvedené jsme nalezli prostřednictvím bibliografické databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ). Tato databáze obsahuje citace článků z denního tisku a vybraných odborných periodik publikovaných od r. 1991.

DAŇHEL, Jaroslav. České pojišťovnictví očekává i letos dynamický růst. In:

Hospodářské noviny. Praha. ISSN 0862-9587. Roč. 44, č. 107 (20000602), s. 7.

* pojišťovnictví -- legislativní aspekty -- Česko -- r. 2000

Nová právní úprava pojišťovnictví. In: Právní zpravodaj. -- ISSN 1212-8694.

-- Roč. 4, č. 9 (2003)

* pojišťovnictví -- právní úpravy -- Česko -- r. 2003 * zákon -- o pojišťovnictví -- č. 363/1999 Sb. -- Česko

* novelizace * právní komentáře

KOČÁRNÍK, Ivan. Český a evropský pojistný trh v 90. letech. In: Aktuální otázky pojišťovnictví a penzijních fondů: sborník příspěvků z konference.

Liberec: Technická univerzita, 2000. ISBN 80-7083-408-0. S. 8-10.

KRČÁLOVÁ, Ivana. Novela zákona o pojišťovnictví pět minut před dvanáctou.

In: Hospodářské noviny. Praha. ISSN 0862-9587. Roč. 41, č. 197 (19971008), s. 8.

* finanční právo * pojistný trh * zákony * zákon o pojišťovnictví * novela zákona * zpřísnění dozoru * návrhy * Česká republika * r. 1997

GLUČ, Stanislav; REZÁČ, František; SEDOVÁ, Jindřiška. Zákon o zprostředkovatelích pojištění a jeho možné dopady na pojistný trh České republiky. In: Právo a podnikání. ISSN 1211-1120. Roč. 13, č. 2 (2004), s.

6-9.

Změny českého pojistného práva. Rubrika: Podnikatel a peníze. In: Bankovnictví. ISSN 1212-4273. Roč. 8, č. 5 (20000427), s. 36.

JOPEK, David. Úloha práva při regulaci pojišťovnictví. In: Daně a finance. ISSN 1801-6006. Roč. 16, č. 3 (2008), s. 8-11.

K vyhledání dalších článků byste mohla využít také české plnotextové databáze Anopress nebo Newton MediaSearch, které monitorují denní tisk i řadu odborných periodik a také další média (televizi, rozhlas, internet) s retrospektivou od r. 1996. Tyto databáze jsou přístupné zejména ve větších, krajských a odborných knihovnách, registrovaným čtenářům na základě čtenářského průkazu. Databázi Anopress zpřístupňuje i Národní knihovna ČR přímo z počítačů ve vybraných studovnách (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress) .

Užitečným zdrojem právnické literatury je také databáze ASPI (Automatizovaný systém právních informací), která nabízí nejen plné texty právních předpisů a legislativy, ale i literaturu vztahující se ke zvolené problematice. Tuto databázi opět zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům i NK ČR, můžete v ní hledat např. ve studovně Referenčního centra (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) .

Články k požadovanému tématu se mohou objevit i v zahraničních placených článkových databázích, které velmi často obsahují i plné texty článků. Máme na mysli například databáze EBSCO - Academic Search Complete a Business Source Complete, Web of Science nebo C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library). První dva soubory databází mohou využívat i registrovaní uživatelé NK ČR přímo v budově knihovny (kompletní přehled databází NK ČR s bližšími informacemi o jednotlivých zdrojích - http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 ) nebo přes vzdálený přístup odkudkoliv (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm ), databáze C.E.E.O.L. (http://pez.cuni.cz/ezdroje/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=47 ) je k dispozici například na Univerzitě Karlově.

V Souborném katalogu Vysoké školy ekonomické v Praze (http://library.vse.cz/ ) jsme ještě nalezli tři kvalifikační práce, které by rovněž mohly být vhodné pro Vaše téma, s největší pravděpodobností však budou přístupné pouze studentům a pedagogům VŠE:

FAIGL, Josef. Aktuální stav transformace pojistného trhu v ČR: změny v ekonomicko-legislativním rámci : struktura pojišťovacích institucí a struktura produktů a poskytovaných služeb. Diplomová práce - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví. 1999. 62 s.: tab., 3 příl.

Abstrakt: Současný legislativní rámec pojistného trhu. Subjekty pojišťovacího trhu. Struktura pojistných produktů a služeb. Legislativní rámec transformace. Ekonomický rámec transformace.

SUCHÁNKOVÁ, Veronika. Porevoluční vývoj pojišťovnictví v ČR. Bakalářská práce (Bc.) - Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2010.

Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá porevolučním vývojem pojišťovnictví v České republice. Období se týká posledních dvaceti let, od listopadové revoluce v roce 1989, přes rozpad Československé republiky, přelom století, vstup do Evropské unie až po současnost. Zabývám se nejen pojmy týkající se oblasti pojišťovnictví a současnými trendy, ale i statistikami a legislativními úpravami v celém období.

KRÁLIKOVÁ, Kateřina. Vývoj a trendy v pojišťovnictví v České republice po roce 2000. Bakalářská práce (Bc.) - Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2008

Abstrakt: Práce pojednává o vývoji českého pojišťovnictví v posledních osmi letech. Cílem práce je analýza vývoje na pojistném trhu pomocí různých ukazatelů a nalezení příčin daného vývoje. Bakalářská práce rozebírá nejvýznamnější události, které zásadně ovlivnily český pojistný trh jako povodně v roce 2002 nebo vstup ČR do EU a s tím spojené legislativní změny.

V práci jsou také zmíněny novodobé trendy, které se začaly na našem pojistném trhu prosazovat a rozvíjet např. trendy v oblasti IT, bankopojištění, CRM atd.

Další zdroje by Vám mohly doporučit ještě knihovny zaměřené na ekonomii, právo a společenské vědy - například Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz) , Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/default.asp ) nebo Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (http://ciks.vse.cz/ ).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.10.2010 11:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu