legislativa - soukromá knihovna

Text dotazu

Dobrý den, bydlím na malém městě, kde je výběr knih v knihovně omezený. Dražší obrazové publikace se objevují zřídka. Sama si knihy kupuji ráda, ale některé přečtu či prolistuji a pak dlouho jen leží v policích. Knih se nechci zbavovat, ale ráda bych je půjčovala sousedům (tedy lidem v obci a blízkém okolí). Ráda bych tedy udělala jakousi sousedskou knihovnu a nevím, zda mi v tom nebrání nějaká legislativní omezení, zda nemusím něco splňovat či něco platit. Poradili by jste mi jak na to?
Předem děkuji za Vaši radu!

Odpověď

Dobrý den,

 

provozovat sousedskou knihovnu klidně můžete, pokud ji budete chtít provozovat oficiálně, tak v návaznosti na pokynech ze zákona 257/2001 S. (http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm )

 

Za knihovnu je považováno zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven. Provozovatelem knihovny fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.  Ministerstvo vede evidenci knihoven, která je veřejnosti přístupným informačním systémem. Návrh na zápis do evidence knihoven (dále jen "návrh") podává provozovatel knihovny. Návrh obsahuje název nebo obchodní firmu provozovatele, jeho identifikační číslo osoby, sídlo, předmět činnosti a právní formu, je-li provozovatelem knihovny právnická osoba, jméno, příjmení a datum narození provozovatele, jeho identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a místo jeho trvalého pobytu, je-li provozovatelem knihovny fyzická osoba, adresu, název a druh knihovny (§ 9 až 13), popřípadě její specializaci. K návrhu se připojí knihovní řád.  (https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html ).

 

Je-li provozovatelem knihovny právnická osoba, která se zapisuje do veřejného seznamu podle zvláštního právního předpisu, je provozovatel povinen k žádosti přiložit rovněž výpis z tohoto veřejného seznamu, který nesmí být starší 60 dnů. Je-li provozovatelem knihovny příspěvková organizace, nebo provozuje-li stát nebo územní samosprávný celek knihovnu prostřednictvím své organizační složky, je provozovatel povinen k žádosti přiložit zřizovací listinu, popřípadě statut příspěvkové organizace nebo organizační složky. Informaci o evidenci knihovních jednotek, revizích fondu, způsobech vyřazování z fondu nastudujete ze zákona, případně se obraťte na Knihovnický institut: http://ipk.nkp.cz/kontakty .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.05.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu