legionář v Rusku po 1. světové válce Stanislav Novotný, bytem Praha

Text dotazu

Zda Stanislav Novotný, tiskař z Prahy-Smíchova a
později Malé Strany (ul. Hellichova) byl skutečně československým legionářem
v Rusku po 1. světové válce ?

Odpověď

Dobrý den,

ve volně dostupných zdrojích jsme o Stanislavu Novotném mnoho informací nenalezli. Databáze Vojenského ústředního archivu (http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeLegionaru/DatabazeLegionaru.aspx) uvádí několik legionářů tohoto jména, mezi nimi i Stanislava Novotného (* 29.4.1890 Vesce), který sloužil v československých legiích v Rusku u 10. střeleckého pluku. Více informací naleznete přímo v Databázi legionářů (http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeLegionaru/DetailLegionare.aspx?soldierId=78103).

Tento legionář je také zmiňován v knize "Českoslovenští legionáři", zde je uvedeno, že v legiích působil od 17.4.1918 od 27.1.1921. Pro potřeby této knihy byl jako datum ukončení činnosti v legiích použit jeden z následujících údajů, autoři vždy vybírali poslední uvedené datum, tj. datum evakuace, datum příjezdu do republiky, datum návratu do místa bydliště nebo datum vyřazení z evidence aktivních vojínů (demobilizace). Podle výše zmíněné Databáze legionářů skončil Stanislav Novotný v legiích 10.8.1920, což je den, kdy se dobrovolníci z 10. střeleckého pluku vrátili po cestě ze Sibiře zpět do Československa.

Od roku 1922 vycházel Schematismus branné moci československé, Stanislav Novotný v tomto prvním ročníku není uveden, takže po návratu do vlasti již nepokračoval ve vojenské kariéře a nestal se důstojníkem československé armády. Více informací by Vám mohli poskytnout pracovníci Vojenského ústředního archivu (podatelna@vuapraha.cz) , podle Databáze legionářů se dochovala osobní karta Stanislava Novotného i jeho legionářský poslužný spis. Pokud by Vás zajímala historie 10. střeleckého pluku, ve kterém Stanislav Novotný sloužil, můžeme Vám doporučit např. následující knihu, základní však informace naleznete i na internetu:

* PRAŽSKÝ, Ferdinand. Dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny. Brno : pěší pluk, 1927. 314 s.

* http://www.karelvasatko.cz/historie-ceskoslovenskych-legii/legionaske-jednotky/ruske-legie/desatypluk

* http://www.kvh-breclav.cz/historie.htm

Domníváme se, že tento legionář je shodný se Stanislavem Novotným, kterého jsme nalezli v pobytových přihláškách pražského policejního ředitelství z let 1850-1914 (http://www.nacr.cz/C-fondy/digi_policejni_prihlasky.aspx ).

Rodina Stanislava Novotného byla od 30.7.1904 hlášena v domě čp. 950 (pravděpodobně na Smíchově). V evidenčním listě je dále uvedeno, že Stanislav Novotný narozený 29.4.1890 ve Vesci, okres Dačice, pracoval jako typograf. Další poznámky z evidenčního listu by Vám spíše vysvětlili pracovníci Národního archivu (konskripce@nacr.cz). Pobytové přihlášky, na nichž je Stanislav Novotný uveden, si můžete prohlédnout na http://digi.nacr.cz/prihlasky2 , do vyhledávání stačí zadat příjmení Novotný a jméno Stanislav, mezi nalezenými záznamy jsou i dva záznamy pro Stanislava Novotného narozeného v roce 1890. V pražských adresářích jsme tiskaře Stanislava Novotného bohužel nenalezli. Je možné, že více informací by opět mohlo být uvedeno v archivních dokumentech, které dosud nejsou zdigitalizované a jsou uložené v Národním archivu ČR (http://www.nacr.cz)  nebo Archivu hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz, např. soupis pražského obyvatelstva http://www.ahmp.cz/index.html?mid=83&wstyle=0&page='' , jehož část je již zdigitalizována http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1 nebo archiválie související se spolkem Typografia).

použitá literatura:

* MARTÍNEK, Zdeněk ; SLAVÍK, Josef. Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Pelhřimov. Pelhřimov : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2000. s. 70, 127. ISBN 80-238-7316-4.

* Schematismus branné moci československé. Roč. I (1922). Praha : Nákladem ministerstva národní obrany, [1922]. 203 s.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.03.2011 15:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu