legie

Text dotazu

československé legie

Odpověď

Dobrý den,
Československé legie je označení používané pro jednotky zahraničního vojenského odboje za první světové války. Tento název vznikl až po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří se hlásili zejména do carské armády v Rusku. Tito dobrovolníci, již byli v hojném počtu z Varšavy a jejího okolí, v Rusku vytvořili legendární „Českou družinu“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti však měli velkou převahu). Jiní dobrovolníci vytvořili ve Francii „Rotu Nazdar“.
Jednotlivé pluky byly číslovány podle místa působení: v Rusku od čísla 1, ve Francii od čísla 21 a v Itálii od čísla 31.Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 100 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů = oficiální označení příslušníka vojska).Kromě toho bojovali českoslovenští dobrovolníci i v dalších armádách, zejména asi 32 tisíc amerických krajanů ve francouzské a americké armádě. Celkem padlo 5152 československých legionářů, z toho 4 112 v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii.
Seznam padlých českoslovemských legionářů má ve svých zdrojích Vojenský historický ústav, /http://www.vhu.cz/knihovna/elektronicke-informacni-zdroje/ a http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase.

Z báze NKC Národní knihovny uvádíme  příklady záznamů o literatuře :
[Č.záznamu: 002637443]
Českoslovenští legionáři za první světové války / František Emmert. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 2014. -- 220 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm
[Č.záznamu: 002223840]
Československé legie a vznik samostatného státu : 100 let legií : 1914-2014. -- 1. vyd.. -- Praha : Ministerstvo obrany České republiky - OKP MO, 2011. -- 18 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm
[Č.záznamu: 000278216]
Cesta revoluce : československé legie v Rusku. -- Praha : Čin, 1922. -- 674 s. ; 18 cm
[Č.záznamu: 002639515]
Cestami odboje : Jak žily a kudy táhly československé legie. -- Praha : Pokrok, a.s., 1926-1929. -- 5 sv.; 29 cm
[Č.záznamu: 000638665]
Československé legie v Italii (1915-1918) / Josef Logaj. -- II. oprav. a rozš. vyd.. -- Praha : Památník odboje, [1922]. -- 147, [i] s. ; 24 cm
[Č.záznamu: 000083021]
Legionářská literatura / Jiří Poláček. -- Brno : CERM, 1994. -- 17 s. ; 30 cm               
Zdroj a další informace doporučujeme vyhledat na :
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legiehttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie
http://cslegie.wz.cz/http://cslegie.wz.cz/
http://www.veterani.army.cz/htm/3_1.htmlhttp://www.veterani.army.cz/htm/3_1.html

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.04.2015 07:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu