léčba drogových závislostí

Text dotazu

Prosím o vyhledání publikací, které se věnují léčbě
drogových závislostí, tedy k-centra, terénní práce, detoxifikace,
psychiatrické léčebny, terapeutické komunity, následná péče.

Odpověď

Dobrý den,

uvedenou problematikou se zabývají například níže uvedené publikace:

* NEŠPOR, Karel; CSÉMY, Ladislav. Léčba a prevence závislostí : příručka pro praxi. Praha : Psychiatrické centrum, 1996. 199 s. ; 21 cm. ISBN 80-85121-52-2.

* ROTGERS, Frederick a kol. Léčba drogových závislostí. Praha: Grada, 1999. 260 s. ; 23 cm. (Psyché). ISBN 80-7169-836-9.

* GOSSOP, Michael. Léčba problémů spojených se zneužíváním drog : důkazy o účinnosti. Praha : Úřad vlády České republiky, 2009. 104 s. ; 23 cm. (Monografie ; no. 14). ISBN 978-80-87041-81-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091927415_1.pdf  

* Průvodce léčbou v terapeutické komunitě : praktická příručka pro uživatele drog / [autoři původního vydání Andrew Preston, Andy Malinowski ; překlad Martin Šefránek ; editor českého přepracovaného vydání Martin Šefránek]. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2007. 59 s. ; 23 cm. (Metodika ; no. 6). ISBN 978-80-87041-28-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20071752720_1.pdf  

* Terapeutická komunita pro drogově závislé II. : česká praxe. Praha: Středočeský kraj : Magistrát hl. m. Prahy, 2007. 317 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-254-3331-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200808/contents/nkc20081815536_1.pdf  

* RHODES, Tim. Terénní práce s uživateli drog : zásady a praxe. Boskovice: Albert ; Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 70 s. ; 21 cm. (SCAN ; 4). ISBN 80-85834-71-5.

* KALINA, Kamil a kol. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 2008. 388 s. : il. ; 24 cm. (Psyché). ISBN 978-80-247-1411-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20051533825_1.pdf  

* KALINA, Kamil. Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha : Grada, 2008. 394 s. ; 24 cm. (Psyché). ISBN 978-80-247-2449-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200810/contents/nkc20081813882_1.pdf  

Další dokumenty k tématu je možné vyhledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) zadáním klíčových slov jako protidrogová terapie, drogová závislost, detoxikace, terénní práce atd. do vyhledávacího pole Předmět, případně do obecného pole Všechny údaje.

Informace o možnostech výpůjčky v NK ČR jsou u každého titulu uvedeny pod ikonou Exempláře. Registrovaní uživatelé NK ČR mohou v katalogu ihned zadat požadavek na výpůjčku. Dostupnost titulů ve fondech dalších českých knihoven je možné nalézt prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc ) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz ).

Podobným způsobem lze vyhledávat také odborné články v české článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ). Pokud byste měla zájem i o články vydané v zahraničních periodikách (např. pro srovnání se situací v ČR), je možné využít placené online databáze, které v řadě případů nabízejí i plné texty.

Tyto zdroje bývají přístupné registrovaným uživatelům knihoven zdarma, nabídka databází se může v jednotlivých knihovnách lišit. Aktuální informace vždy naleznete na webových stránkách konkrétní knihovny. Přehled databází Národní knihovny ČR je k dispozici na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 , registrovaní uživatelé mohou ve zdrojích vyhledávat buď přímo na počítačích ve studovnách NK ČR, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny (http://www.nkp.cz/pages/page.php3nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104).

Z ostatních zdrojů byste další relevantní informace mohla nalézt zejména v článkové bibliografii Bibliographia Medica Čechoslovaca (http://www.medvik.cz/bmc/index.do), kterou buduje Národní lékařská knihovna, ze zahraničních zdrojů např. ve volně dostupné bibliografické databázi PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ), která výběrově obsahuje i plné texty.

Z internetových zdrojů by mohl užitečné informace obsahovat portál Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti - http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace .

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2012 09:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu