Lázeňský produkt, wellness produkt

Text dotazu

Zajímala by mě přesná definice lázeňského produktu, wellness produktu, popřípadě tvorba těchto dvou produktů. Všude nalézám definice lázeňství a definice wellness, ale definici produktu lázeňství a wellness jako takového nemohu nikde najít.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu. Většina z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu.

 

V literatuře se zpravidla vychází z obecné definice produktu / služby a následně se uvádí konkrétní příklady lázeňských či wellness produktů / služeb.

 

S prosbou o „oficiální“ jednoznačnou definici či vymezení termínů „lázeňský produkt“ a „wellness produkt“ se také můžete popř. obrátit na relevantní profesní asociace (např. Česká asociace wellness).

 

 

Volně dostupné online zdroje

ANALÝZA KVALITY SLUŽEB PRO SEKTOR WELLNESS

http://www.mmr.cz/getmedia/3833e27b-8bca-4abf-b934-e54ed795aee8/Analyza-kvality-sluzeb-pro-sektor-wellness

 

Česká asociace wellness

http://www.spa-wellness.cz/

 

European Spas Association

http://www.espa-ehv.eu/

 

MALÉ MORAVSKÉ LÁZNĚ A JEJICH ROLE V CESTOVNÍM RUCHU (např. specifikace produktu lázeňství na str. 34)

http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2007/2007_Valova.pdf

 

Svět wellness představuje trendy

http://hotel-spa.ihned.cz/c1-54607090-svet-wellness-predstavuje-trendy

 

Wellness & spa Nebo wellness versus spa?

http://strategie.e15.cz/prilohy/marketing-magazin/wellness-spa-nebo-wellness-versus-spa-468566

 

 

Tištěné publikace ve fondu CIKS VŠE

Orieška, Ján. Služby v cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha: Idea servis, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5.

 

Knop, Karel a kol. Lázeňství: ekonomika a management. Praha: Grada, 1999. 232 s. ISBN 80-7169-717-6.

 

 

Vysokoškolské kvalifikační práce VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Issentayeva, Alma. Kvalita lázeňských služeb a možnosti jejich zlepšování. Praha, 2011. Vedoucí práce Helena Kořánová.

 

Klímová, Eva. Management a marketing lázeňství a hoteliérství. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Dědina.

 

Magenheimová, Aneta. Význam lázeňství pro podnikatelské subjekty v České republice a Maďarsku. Praha, 2008. Vedoucí práce Lena Mlejnková.

 

Neuwirth, Richard. Poptávka na trhu wellness služeb v ČR a v zahraničí. Praha, 2012. Vedoucí práce Hana Machková.

 

Novotná, Jana. Wellness - součást dnešního životního stylu. Praha, 2010. Vedoucí práce Lena Mlejnková.

 

Stejskal, Martin. Marketing ve zdravotnictví. Praha, 2009. Vedoucí práce Hana Karásková.

 

Vaňková, Lucie. Marketing služeb lázeňského zařízení. Praha, 2009. Vedoucí práce Rudolf Střítecký.

 

Wernerová, Magdalena. Požadavky na kvalitu lázeňských služeb. Praha, 2010. Vedoucí práce Helena Kořánová.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu