Lazce

Text dotazu

Etymologický význam slova lazce.

Odpověď

Dobrý den, jméno Lazec je zdrobnělina k laz („pozemek získaný vypálením lesa“), v množném čísle pak Lazce.

Etymologický slovník uvádí u pojmu „laz“ nebo „láz“ (staročesky a dosud valašsky): pole nebo louka získaná tříbením lesa, tedy zpravidla pole na rovném nebo jen málo skloněném površí nahoře mezi lesy. Moravský a slovenský „laz“ je i „pole pod lesem“. Obdobně polsky „łaz“, slovensky, slovinsky a ukrajinsky „laz“, rusky „lazina“.

Existuje mnoho místních jmen, odvozených z tohoto základu (Laz, Lazy, Mokré a Suché Lazce, Lazníky, Lažany). Častá jsou i pomístní jména Lázek, Lazec, která jsou typická pro Valašsko.

Literatura:

LUTTERER, Ivan. Šrámek, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004, s. 150. ISBN 80-7311-025-3.

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. nezm. vyd. Praha : Academia, 1971, s. 322..

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

09.09.2010 14:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu