Latinský nápis na zvonu kostela sv. Martina v Lidicích

Text dotazu

Dobrý den,pracuji na své práci ohledně Lidic.Zajímal by mě nápis"Ergo haec Clementinis Debetur gratia votis".Mám informace ,že byl někde v starých Lidicích.A ještě bych chtěl vědět, jeho doslovný překlad. Děkuji

Odpověď

Nápis skutečně byl ve starých Lidicích, konkrétně na jednom ze zvonů kostela sv. Martina. Zmíněný nápis je ale pouze částí textu, který byl na zvonu napsán. Celý text zní takto:

D : T : O : M :
CLeMens prInCeps poIarIae DeVoVIt
CeV DoMInVs LoCI appertInentIs
InsIMVLaC toparCha bVssIehraDensIs
ergo
haeC CLeMentInIs DebetVr gratIa VotIs

Chronogram na každém řádku odkazuje k datu 1764, kdy zvon vznikl. Ulil ho pražský zvonař Jan Jiří Kühner (často uváděn jako Johann Georg Kühner). Zkratka D : T : O : M : znamená "Deo Ter Optimo Maximo" (ta pochází z římského I. O. M. - "IOVI OPTIMO MAXIMO"). Kníže Bavorský, o němž se text zmiňuje, je Klement František de Paula, syn Marie Anny Karolíny a poslední držitel panství. Po jeho smrti v roce 1770 přešly jeho majetky do rukou rakouských císařů. Slovo "poiaria" může být určitou variantou slova "Bavaria".

jen volný překlad..

Třikrát chvála nejvyššímu Bohu

(zvon) věnoval Klemens, kníže Bavorský
a pán příslušného panství
také toparcha Buštěhradský
tedy
se sluší, aby tato milost (= věnování zvonu) byla vyvážena prosbami za knížete Klemense


 

K problematice zvonů v kostele sv. Martina v Lidicích - celkem byly tři, všechny z 18. století. Zvon, na němž byl námi zkoumaný nápis, pochází z roku 1764, další z roku 1753 a u nejmenšího z nich, tzv. umíráčku, se přesnější časový údaj nepodařilo zjistit. Jeden z prvních dvou nesou jména "Clemens" a "(Václav) Martin". V případě našeho zvonu se jedná pravděpodobně o Klementa.
V roce 1913 zvon (Václav) Martin praskl a nebylo možné na něj zvonit. Lidé to považovali za předzvěst zlého znamení, které vypuklo o rok později. V roce 1917 byl jeden ze zvonů zabaven pro válečné účely - podle původního nařízení měly být odvezeny oby zvony, které prasklé nebyly. Na konferenci v Kladně svolané za účelem odevzdání zvonů bylo nadneseno, ať zůstane Clemens a umíráček a ať si odvezou prasklý zvon (Václav) Martin, jehož cena přelití byla už před válkou odhadnuta na 1000 korun. (Václav) Martin byl odvezen v květnu roku 1917.

Použité zdroje

Latinsko-český slovník, Josef M. Pražák, František Novotný, Josef Sedláček ; Státní pedagogické nakladatelství, 1955

Lidice - Kostel sv. Martina biskupa, Soupis památek, 26. Politický okres kladenský (1907), str. 88-94, cit dle: http://depositum.cz/[…]/strom.clanek.php?clanek=5587

Farní kronika Lidice 1836-1942, Výňatky
http://www.obec-lidice.cz/[…]/?more=542

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha-východ

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.03.2015 15:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu