latinská slova

Text dotazu

Dobrý den,

bylo by možné zjistit rozdíl mezi slovy: frater a cognatus? Označuje event. nemanželského syna?

Moc děkuji předem za odpověď.

Eva M.

Odpověď

Dobrý den,

 

významy termínů cognatus a frater se v mnoha slovnících překrývají, aniž by nabídly širší vysvětlení. Nejlepší jejich výklad byl nalezen v tomto slovníku:

 

MAREŠ, Jan. Latinsko-český slovník pro genealogy. V Praze: Česká genealogická a heraldická společnost, 2013. 155 s. Schola genealogica ac heraldica nova. ISBN 978-80-905500-0-1.

 

Zde jsou nalezené významy pro slovo cognatus:

Cognatus, a, um - pokrevně příbuzný ze ženiny strany Cognatio, -onis - pokrevní příbuzenstvo (rod) po přeslici

 

Slovo frater a jeho obměny jsou vysvětleny těmito způsoby:

Frater, -ris - bratr

Frater eodem patre (eadem matre) natus - nevlastní bratr z jednoho otce (matky) Frater germanus -vlastní (rodný) bratr, tj. týž otec i matka Frater patruelis - bratranec z otcovy strany, strýčený bratr téže krve a téhož rodu Frater principalis - nejstarší bratr Frater mulieris - bratranec z matčiny strany, strýčený bratr z matčiny strany Frater uteri - bratr z téže matky

 

Dále v Latinsko-českém, česko-latinském slovníku od Silvy Šenkové byl také zmíněn termín agnatus (agnatus - později narozený syn; příbuzný po meči), jako vymezení opaku ke slovu cognatus.

 

Níže zmíněná literatura již nenabídla jiné významy slov.

 

 

 

 

Použité zdroje

KÁBRT, Jan et al. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 80-85927-82-9.

PALIVEC, Viktor a ELZNIC, Václav. Latinsko-český slovník genealogický. Praha: Genealogická a heraldická společnost, 1976. 129 s.

PRAŽÁK, Josef Miroslav, NOVOTNÝ, František a SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český slovník. Vyd. 20., (V KLP v této podobě 1.). Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999. ix, 1425 s. ISBN 80-85917-51-3.

ŠENKOVÁ, Silva. Latinsko-český, česko-latinský slovník. 2., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. 262 s. ISBN 80-7182-087-3.

ZACHOVÁ, Jana. Latina pro historiky a archiváře. 4. vyd., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2005. 103 s. ISBN 80-200-1388-1.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu