Latina členy.

Text dotazu

Má latina člen určitý a neurčitý?

Odpověď

Dobrý den,

latinský jazyk nepoužívá ani určité, ani neurčité členy (jak je známe např. z angličtiny - the, a, and - nebo z franczouzštiny - un, une, le, la atd.). Nepoužívá je ani čeština, proto nebyl nalezen žádný český pramen k tomuto tématu a bylo vycházeno výhradně ze zahraničních zdrojů.

Neurčité členy mohou být nahrazeny ukazovacími zájmeny, například.

hic (mužský singulár), hic liber (tato kniha)
illa (ženský singulár) illa domina (tato paní)
ille (mužský singulár) ille canis (tento pes)
hoc (střední singulár) hoc verbum (toto slovo)
hī (mužský plurál) hī librī (tyto knihy)
illae (ženský plurál) illae dominae (tyto ženy)
haec (střední singular) haec verba (toto slovo)

Příkladem může být také překlad dětské knížky Medvídek Pú od autora A.A. Milneho z angličtiny do latiny: Winnie Ille Pu, tedy anglicky Winne the Pooh.Doslova je "ille" překládáno jako "toto, ten, onen..." ale pro anglicky hovořící je vztah mezi the a that zřejmý.
Při používání těcho latinských "náhražek" za členy samozřejmě záleží na konkrétním případu a kontextu.

Pokud by vás téma zajímalo ve větší míře, můžete se obrátit na Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR,v.v.i. http://www.ics.cas.cz/

Použité zdroje

http://www.theguardian.com/[…]/0,,-1653,00.html

http://mylanguages.org/latin_articles.php

http://www.brighthubeducation.com/[…]/

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

25.05.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu