Kytín

Text dotazu

Dobrý den,

má název obce Kytín u Mníšku pod Brdy slovní základ ve slově kytlice? Kytín německy Kitin. Kytlice německy Kittlitz.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

etymologii názvu obce Kytín se věnovala Jitka Malenínská v článku K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ hrochot a kyta a jejich využití v toponomii [Malenínská 1997].

„Kytín je v toponymii Čech doložen jednak jako místní jméno, jednak jako jméno pomístní. Ves Kytín, poprvé zmíněná k r. 1321 (Kytin), se nachází v Brdech, severovýchodně od Dobříše. K výkladu jména A. Profous uvádí: „Jm. Kytín vzniklo přivlastň. příponou -ín z příjm. *Kýta, které povstalo buď ze stč. kyta, y f. ’hrozen, svazek, Traube, Bündel, Strauß’, stsl. kyta ’ramus’ (z demin. kytka bylo příjm. 1435 Johannis Kytka …) anebo spíše z kýta ’Keule, Schinken, Schlegel, Hinterbacken’.“ [Malenínská 1997].

 Celý článek je k dispozici online.

Použité zdroje

MALENÍNSKÁ, Jitka. K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ hrochot a kyta a jejich využití v toponomii. Naše řeč. 1997, 80(1), s. 26-33. Dostupné také z: http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7350

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

25.01.2022 14:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu