Kyseliny

Text dotazu

Chtěl bych vědět co to jsou kyseliny

Odpověď

Kyseliny jsou látky schopné uvolnit proton (podle Arrheniovy a Brönstedtovy teorie kyselin a zásad), přijmout elektronový pár (dle Lewisovy teorie).
S některými kovy reagují za vzniku soli. Roztoky kyselin mají pH nižší než 7. Podle počtu protonů odštěpitelných z jedné molekuly se rozeznávají kyseliny jednosytné (dusičná, octová(, dvojsytné (sírová) i vícesytné (fosforečná). Roztoky kyselin mají kyselou reakci, což se projevuje např. zbarvením indikátoru, účastí v kyselé katylýze.
Informace jsme čerpali z:
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 2, G/L. 1. vyd. Praha: Nakladatelský dům OP, 1997.
Další informace naleznete také ve volně dostupné encyklopedii Wikipedia:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 13:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu