Kvalitativní výzkum - literatura

Text dotazu

Odkazy na knihy zabývající se tématikou
kvalitativního výzkumu, praxe jak použít ve výzkumu

Odpověď

Dobrý den,
pro vyhledávání knih Vám doporučujeme využít stránku http://aleph.nkp.cz/F, kde naleznete různé volně dostupné katalogy. Pokud jste čtenářkou Národní knihovny ČR, jistě využijete především online katalog NKC, pokud Vás zajímavý knihy napříč fondy českých knihoven, doporučujeme Vám využít Souborný katalog ČR (SKC).

Uvádíme Vám výběr knih nalezených prostřednictvím Souborného katalogu ČR (zadáním přemětového hesla "kvalitativní výzkum"), které byste mohla využít pro téma kvalitativního výzkumu obecně:
* Strauss, Anselm L. a Corbin, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu:
postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 196 s. SCAN; 2. ISBN 80-85834-60-X.

* Loučková, Ivana. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Vyd. 1.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 311 s. Studijní texty; sv.
42. ISBN 978-80-86429-79-3.

* Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu.
Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. Psyché. ISBN 80-247-1362-4.

* Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

* Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

* Hendl, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.

* Silverman, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka.
Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. Pegas; Zv. 8. ISBN 80-551-0904-4.

* Bergman, Manfred Max, ed. Advances in mixed methods research: theories and applications. Reprinted 2009, 1st published 2008. London etc.: Sage, 2009.
vi, 192 s. ISBN 978-1-4129-4809-8.

* Gibbs, Graham. Analysing qualitative data. Thousand Oaks: Sage, 2007. xii,
160 s. The sage qualitative research kit. ISBN 978-0-7619-4980-0.

* Lofland, John et al. Analyzing social settings: a guide to qualitative observation and analysis. 4th ed. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, c2006. xxi, 282 s. ISBN 0-534-52861-9.

* Marshall, Catherine a Rossman, Gretchen B. Designing qualitative research.
5th ed. Los Angeles: Sage, c2011. xxii, 321 s. ISBN 978-1-4129-7044-0.
Pozn.: vybrané části knihy jsou dostupné na Google Books na adrese http://books.google.com/books?id=efSKBrsk7UkC&hl=cs&source=gbs_ViewAPI

* Davies, Martin Brett. Doing a successful research project: using qualitative or quantitative methods. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
xiv, 274 s. ISBN 978-1-4039-9379-3.

Tento seznam je pouze ukázkou vyhledaných knih, publikací je samozřejmě větší množství - záleží na Vás, zda preferujete knihy v českém jazyce nebo máte zájem i o cizojazyčné; zda Vás zajímá výzkum obecně či v konkrétním oboru, apod. Záznamy uvedených knih a možnost dohledat další naleznete v již zmiňovaném Souborném katalogu ČR.
Kromě online katalogů na adrese http://aleph.nkp.cz/F můžete také využít Jednotnou informační bránu (www.jib.cz), díky které můžete prohledávat různé zdroje (katalogy) z jednoho místa.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2012 14:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu