Kurt Strauss

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o informaci, ve které knize v Českém jazyce bych našla informace ze života Kurta Strausse.

Dobrý den, mnohokrát děkuji za Vaši reakci.

Jedná se mi o osobu jménem Kurt Otto Ernst Strauss, který se narodil 7.
února 1901 v Berlíně, v rodině továrníka Hugo Strausse. Vyrůstal v evangelickém prostředí a v roce 1919 maturoval v Poznani. V Berlíně pak vystudoval medicínu. Specializoval se jako chirurg a asistoval na patologicko-anatomickém institutu městské nemocnice Martina Luthera v Berlíně-Köpenick. Roku 1933 byl jmenován vrchním lékařem III. chirurgické kliniky Městské nemocnice Roberta Kocha v Berlíně - Moabit. V listopadu 1935 se stal soukromým docentem. Od 1. dubna 1937 vedl univerzitní chirurgickou polikliniku, kde také zastupoval jejího ředitele. 15. května 1939 byl jmenován mimořádným profesorem berlínské "Friedrich-Wilhelm-Universität", současně se aktivně angažoval v sílícím nacistickém hnutí. Od roku 1931 byl členem NSDAP a SS jako"SS-Standertenarzt". Vedl nacionálně-socialistické asistující lékaře, od roku 1932 jako "SS-Abschnittsarzt". Za Hitlerova nástupu (1933) byl zvolen říšským předsedou "Svazu lékařů a lékárníků". O rok později se stal lékařem gestapa a členem říšského vedení NSDAP. Jako angažovaný "Oberarzt" vykázal z nemocnice v Berlíně-Moabit poslední židovské chirurgy. Sám vedl oddělení s tragickými výsledky: nárůstem úmrtí po operacích žlučníku a slepého střeva. Německou katedru chirurgie převzal Strauss 5. října 1939, v době, kdy přednosta české kliniky MUDr. Arnold Jirásek prováděl operaci mozku. V uniformě na sál vpadl Kurt Strauss, aby oznámil své pověření vést německou katedru na lékařské fakultě Deutche Karls-Universität" a nahradil tak odvolaného prof. Schloffera. Následně byl jmenován řádným profesorem. 23. října 1939 požadoval polovinu Jiráskova vybavení a zřejmě i inicioval rychlé vystěhování jeho pracoviště dne 17.
listopadu. Přesun 200 pacientů z chirurgického oddělení tak musel proběhnout za šest hodin, poté ho převzaly jednotky SS. Strauss vedl německou kliniku v době významného nárůstu operační činnosti. Jeho nezpůsobilost se brzy projevila. Z obavy před chybným zákrokem preferovali němečtí pacienti, včetně důstojníků, kliniku Dr. Jiráska. České lékaře vyhledávali i v případě speciálních vyšetření. Srovnání odborné úrovně pražských klinik počátkem 40.
let jednoznačně preferovalo tu Jiráskovu. Slabé výsledky vykazoval také jako akademický pracovník. Před příchodem do Prahy publikoval pouze 12 drobných článků. Jako profesor pražské německé fakulty již neuveřejnil žádný.
(Jindřich NUSEK, Kladrubský epilog Kurta Strausse, in: Středočeský vlastivědný sborník 25, edd. Roztoky u Prahy 2007, s. 70-77.)

Doufám, že to bude dostatečné k identifikaci, pokud ne, mohu vám poslat celý článek z tohoto sborníku. Vzhledem k tomu, že text je čerpán jen z jedné literatury, potřebuji dohledat další, ale bohužel jen v Českém jazyce, s Němčinou bych si asi moc neporadila.... :-)

Předem děkuji za pochopení a přeji příjemný den.

Odpověď

Dobrý den,
osob se jménem Kurt Strauss je více. Abychom se mohli zaměřit při hledání dalších informací na konkrétní osobu, potřebujeme o Vámi hledané osobě vědět více informací (tedy, zda hledáte Kutra Strausse herce, průmyslníka, chirurga či vědce, popřípadě osobu jiného zaměstnání).
Žádáme Vás tímto o upřesnění Vašeho dotazu. Děkujeme.

Dobrý den,
zdá se, že článek, který máte k dispozici (NUSEK, Jan. Kladrubský epilog Kurta Strausse. Středočeský vlastivědný sborník. sv. 25. 2007. s. 70 - 77.), je jediným obsáhlejším článkem pojednávající o sobě Kurta Strausse v českém jazyce.
Pouze zmínkovitě je Kurt Strauss uveden také v knize:
* MÍŠKOVÁ, Alena. Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945
: (vedení univerzity a obměna profesorského sboru). 1. vyd. Praha :
Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0129-X.
Další informace jsou dostupné pouze v němčině:
* HEIBER, Helmut. Universität unterm Hakenkreuz, Teil II, Band 1,2: Die Kapitulation der hohen Schulen, K.G. Saur 1992.
* HLAVÁČOVÁ, L.; SVOBODNÝ, P. Biographisches Lexikon der Deutschen medizinischen Fakultät in Prag 1883 - 1945. Praha 1998.
* KLEE, Ernst. Deutsche Medizin im Dritten Reich : Karrieren vor und nach 1945. Frankfurt am Main : S. Fischer, 2001.
* STOCKHORST, Erich: 5000 Köpfe : Wer war was im 3. Reich. Wiesbaden :
VMA-Verlag, 1967.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2011 14:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu