kteří autoři se zabývají ekonomikou neziskových organizací a jejich knihy

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, kteří autoři se zabývají ekonomikou neziskových organizací a knihy, ve kterých dané téma rozebírají. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
k tématu neziskových organizací, jejich majetku, finančnímu hospodaření a tématům s tím souvisejících, již služba Ptejte se knihovny zpracovávala odpovědi. Ty můžete nalézt v archivu služby na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv, konkrétně:
* Jmění neziskové organizace - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/jmeni-neziskove-organizace
* Analýza financování neziskové - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/analyza-financovani-neziskove-organizace-charity
* Neziskový sektor - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/neziskovy-sektor/
* Marketing neziskové organizace - http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/marketingova-analyza


K Vašemu dotazu byste mohla použít následující knihy:
* Hyánek, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0.
Skupina Konspektu: Formy organizace a spolupráce v ekonomice

* Stejskal, Jan. Ekonomika neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2010. 272 s. ISBN 978-80-86825-55-7.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102124266_1.pdf

* Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 188 s. ISBN 978-80-86929-54-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102097649_1.pdf

* Takáčová, Hana. Účetnictví neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. 184 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1664-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102131337_1.pdf

* Ekonomické výsledky neziskových organizací ... = Economic results of non-profit institutions ... Praha: Český statistický úřad, [200-]- . Služby. Netržní služby = Services. Non-market services.

* Benda, Václav. DPH u neziskových subjektů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2009. 167 s. ISBN 978-80-7273-160-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20092005697_1.pdf

* Otrusinová, Milana. Hospodaření nepodnikatelských organizací: studijní pomůcka pro distanční studium. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 132 s. ISBN 978-80-7318-789-7.
Obsah:  http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091851788_1.pdf

* Boukal, Petr et al. Nestátní neziskové organizace a ekonomická krize. V Praze: Oeconomica, 2009. 36 s. Working paper; 2/2009. ISBN 978-80-245-1594-6.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20102030791_1.pdf

* Šedivý, Marek a Medlíková, Olga. Úspěšná nezisková organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 154 s. Management. ISBN 978-80-247-2707-3.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200909/contents/nkc20091967993_1.pdf

* Vostrovský, Václav a Štůsek, Jaromír. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti. Praha: Agnes, 2008. 141 s. ISBN 978-80-903696-5-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102147870_1.pdf

* Boukal, Petr a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 89, [20] s. ISBN 978-80-245-1293-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200803/contents/nkc20071784871_1.pdf

Záznamy uvedených knih naleznete v online katalogu NK ČR (báze NKC) a také v Souborném katalogu ČR (báze SKC), kde navíc zjistíte dostupnost knih v českých knihovnách. Oba katalogy jsou dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. V katalozích také můžete dohledat další knihy zadáním klíčových slov např. ekonomie neziskový sektor, apod. dle Vašeho tématu. Klíčová slova můžete také rozšiřovat pomocí znaku *, tedy zadáním nezisk* bude vyhledáno neziskový, neziskovému, atd. Výsledky dotazu můžete dále upravovat pomocí nabídek "filtrovat a zpřesnit", příp. řadit dle roku vydání, či názvu.

Pro dohledání českých článků můžete využít bázi ANL (články v českých novinách, časopisech a sbornících), která je taktéž dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Příkladem uvádíme:
* Bachmann, Pavel. Vybrané problémy transparentnosti českého neziskového sektoru. E + M. Ekonomie a Management = Economics and Management, 2012, 15(2), s. 104-114. ISSN 1212-3609.
* Kuvíková, Helena a Vaceková, Gabriela. Diverzifikácia finančných zdrojov v neziskových organizáciách. Ekonomie a Management, 2009, 12(4), s. 84-96. ISSN 1212-3609.
* Rosenmayer, Tomáš. Výzkumný projekt ekonomika obecně prospěšných společností. Veřejná správa, 2005, 16(39). Příloha, s. I-IV. ISSN 1213-6581. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2005/39/pril1.html.

Dále Vám vřele doporučujeme využít článkové licencované online databáze, ve kterých lze nalézt aktuální články z odborných zahraničních periodik. Pro představu těchto zdrojů se můžete podívat na seznam licencovaných zdrojů, které nabízí NK ČR pro své registrované uživatele, viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Pokud jste studentkou vysoké školy, doporučujeme Vám zeptat se v knihovně vysoké školy na dostupnost a možnost využití těchto licencovaných zdrojů, které obsahují mnohdy velmi cenné články. Obdobně také projít online katalogy knihovny vysoké školy, příp. vaší katedry.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 16:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu