Které všechny projekty v ČR se zabývaly a zabývají ochranou a uchováním zvukového dědictví?

Text dotazu

Dobrý den, zajímaly by mě veškeré projekty z oblasti ochrany, digitalizace a zpřístupňování zvukových nosičů v ČR. Prozatím vím jen o Novém fonografu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

digitalizací historických nahrávek se zabývá Nový fonograf; ( Národní knihovna ČR je také jedním z řešitelů tohoto projektu). Ke zpřístupnění zvukových dokumentů je možné ještě užít adresu https://www.narodnifonoteka.cz/ a tam najdete další informace.

Mohly by vás zajímat i informace na následujících odkazech:
http://ondrej.strecker.sweb.cz/digitalizace.pdf

Národní muzeum
Digitální knihovna Kramerius + zvuk

https://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-knihovny/Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni/2_Virtualni-fonoteka.pdf.aspx

https://invenio.nusl.cz/record/363475/files/nusl-363475_1.pdf

Moravská zemská knihovna
http://invenio.nusl.cz/record/363475?ln=cs

https://old.ndk.cz/standardy-digitalizace/DMFzvuk03_web.pdf

přehledné zpracování zvukových nosičů, viz níže
https://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Zvukov%C3%BD_nosi%C4%8D

Z připomínek k Novele k autorského zákona:
Knihovny řeší a řešily zpřístupňování zvukových dokumentů, viz níže
1. Směrnice rady 92/100/EEC o právu na pronájem a půjčování v preambuli (recital „13“) výslovně uvádí, že z pojmu „půjčování“ je nutno vyloučit „poskytnutí za účelem seznámení s obsahem na místě samém“ („making available for on-the-spot reference use“). Naopak předkládaná novela zavádí nový pojem „půjčování na místě samém“ a tento způsob půjčování připouští pouze pro tiskové rozmnoženiny a u audiovizuálních děl v případě akreditované instituce, kterou je v ČR výhradně Národní filmový archiv. Z uvedeného vyplývá, že na „půjčování na místě samém“ u zvukových a zvukově obrazových záznamů i počítačových programů budou muset knihovny uzavřít licenci a hradit odměnu za užití...
...
Základní principy a omezení licence jsou převzaty z „Kolektivní licenční smlouvu o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky“, která byla uzavřena mezi Národní knihovnou. Intergramem, OSA a Dilia 2.1.2004.
Zdroj: Bulletin SKIP: Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2005, 14(2). sv. 2 s. 24. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:9fca6510-4a0a-11e8-98e3-5ef3fc9bb22f

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.11.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu