které knihy napsal F. Šrámek a P. Bezruč v období Fin de siecle?

Text dotazu

Prosím, které knihy mi poslouží jako podklad k interpretaci mužsko-ženských vztahů (především misogynní tendence) v díle Šrámka a Bezruče v jejich tvorbě v období konce století. Tedy v době od 1890 - 1900 až 1910. Děkuji

Odpověď

 

Dobrý den,

jako podklad by Vám mohla posloužit následující díla Fráni Šrámka z přelomu století s tematikou vztahů:

 

ŠRÁMEK, Fráňa a Jaroslav KABEŠ. Rozbolestněný ženami: básně. Praha: Mladá fronta, 1964, 42 s.

  • Tato kniha sice vyšla v roce 1964, ale v poznámce se píše, že je vydána na základě rukopisu z roku 1905.

 

MAHEN, Jiří. Juanův konec. V Praze: Nakladatelské družstvo Máje, [mezi 1901 a 1925]. 94 s. Divadelní knihovna Máje; sv. 23.

  • V tomto svazku vyšla spolu s divadelní hrou Jiřího Mahena také hra Fráni Šrámka Červen.
  • K výše uvedenému dramatu Vám také doporučujeme tuto diplomovou práci na téma divadelních her Fráni Šrámka:

LICKOVÁ, Kateřina. Dramata Fráni Šrámka Červen, Léto a Měsíc nad řekou [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-02-08]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiří Poláček Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/350657/pedf_m/>.

 

ŠRÁMEK, Fráňa. Sláva života. Praha: Nový kult, 1903. 16 s. Knihovna Nového kultu; roč. 3, č. 3 [9].

ŠRÁMEK, Fráňa. Sedmibolestní. Na Král. Vinohradech: Moderní bibliotéka, 1904. 92 s.

ŠRÁMEK, Fráňa. Ejhle člověk..!: tři pravděpodobné episody ze života krotkého člověka. Praha: Stanislav K. Neumann, 1904. 43 s. Knihovna revolucionářů; sv. 2.

ŠRÁMEK, Fráňa. Kamení, srdce a oblaka: povídky. Král. Vinohrady: F. Šrámek, 1906. 65 s.

ŠRÁMEK, Fráňa. Stříbrný vítr: román. V Praze: Nákladem Grosmana a Svobody, [1910?]. 363 s. Slunečnice. Knihovna "Noviny"; roč. 2., sv. 1.

 

…a díla Petra Bezruče

 

BEZRUČ, Petr. Slezské písně. 2. vyd. Brno: Nový lid, [mezi 1901 a 1920]. 127, 5 s. 

 

Ze Slezských písní lze uvést tyto básně (s tématem vztahu k ženám a spadající do období 1890-1910):

 

Maryčka Magdonova

Návrat

Sviadnov

Jen jedenkrát

Labutinka

 

Názvy výše uvedených básní, které popisují nebo jsou inspirovány vztahem k ženám, jsme našli v tomto dokumentu:

SLAVICKÝ, Jaroslav. Petr Bezruč a ženy: inspirace Věčného ženství v hudbě a zpěvu: krása Věčného ženství veršem Petra Bezruče. Adamov: Záv. klub ROH Adamovských strojíren, 1969, 35 s.

 

 

Dále Vám k této problematice můžeme doporučit další dokumenty s rozbory děl, případně životopisy autorů:

Šrámek

KNAP, Josef. Fráňa Šrámek. Praha: Fr. Borový, 1937, 33 s.

 

Knížka o Šrámkovi. Praha: Fr. Borový, 1927, 162 s.

  • (Zde například kapitola Milostné osudy v díle Fráni Šrámka a další)

 

BURIÁNEK, František. Fráňa Šrámek: studie s ukázkami z díla. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1981, 292 s.

 

ŠRÁMEK, Fráňa, Stanislava MAZÁČOVÁ a Mojmír OTRUBA. Výbor z díla. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1978, 627 s.

  • (Zde byste mohla některé informace najít v doslovu, který je poměrně obsáhlý)

 

BURIÁNEK, František. Bezruč - Toman - Gellner - Šrámek: studie o básnících počátku našeho věku. Praha: Čsl. spisovatel, 1955, 279 s.

  • (V úvodní části knihy je uvedeno stručné srovnání a společné rysy těchto autorů)

 

Bezruč

MARTÍNEK, Vojtěch. Petr Bezruč: literární studie. 2. vydání. Moravská Ostrava: Perout, 1924, 149, ii s.

 

POLÁK, Josef. Petr Bezruč. Praha: Melantrich, 1977, 236 s., 32 s. il.

 

BURIÁNEK, František. Petr Bezruč. Praha: Čs. spisovatel, 1987, 255 s.

 

 

Další zdroje byste mohla najít v repozitářích závěrečných vysokoškolských prací, například:

JANSKÁ, Šárka. Mládí v díle Fráni Šrámka [online]. Praha, 2008 [cit. 2016-02-08]. 88 s. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/58465. Vedoucí práce Jaroslava Hrabáková.

 

Repozitář závěrečných prací Masarykovy univerzity:

http://theses.cz/

Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy:

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

05.02.2016 16:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu