Které knihy a další materiály se týkají Ukrajinců, pracujících během druhé světové války pro Němce (např. Sicherheitsdienst) na obsazených územích, situace v Charkově během druhé světové války a ukrajinské menšiny v Československu od roku 1945?

Text dotazu

Které knihy a další materiály se týkají Ukrajinců, pracujících během druhé světové války pro Němce (např. Sicherheitsdienst) na obsazených územích, situace v Charkově během druhé světové války a ukrajinské menšiny v Československu od roku 1945?
Dále by mě zajímalo, jestli se v někde nachází zmínka o Natálii (Nonně) Auské, roz. Potapove, poprvé provdané Lukšové nebo Lukešové, podruhé provdané Škrlandové, nar. 23. října 1923 v Charkově na Ukrajině (vyjma její vlastní tvorby)?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

 

stávající formulace Vašeho dotazu je poměrně obsáhlá, neboť literatury k bojům o Charkov existuje značné množství. Charkov byl během druhé světové války dobyt čtyřikrát (v letech 1941 postupující německou armádou, které jej v letech 1942 a 1943 za cenu značných ztrát uhájila před Rudou armádou, aby jí byl znovu dobyt v létě 1943). Rovněž dotaz na ukrajinskou menšinu v poválečném Československu je řešen tímto způsobem.

 

Ohledně osoby Nonny Natalie Auské se mi nepodařilo dohledat příliš mnoho informací, které by byly relevantní v rámci dotazu. Informační systém AbArt (http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=studium&IDosoby=78907) pouze skicovitě uvádí základní body její kariéry, tedy působení v rámci lékařské profese a následnou emigraci do USA v roce 1968.

 

 

Situace v Charkově:

1. bitva o Charkov (říjen 1941)

KIRCHUBEL, Robert. Operation Barbarossa 1941: Army Group South. Westport, Conn.: Praeger, c2004. Praeger illustrated military history series. ISBN 0-275-98282-3.

DAVID M. GLANTZ. Before Stalingrad: Barbarossa - Hitler's invasion of Russia 1941. Stroud: Tempus, 2003. ISBN 0752426923.

 

2. bitva o Charkov (květen 1942)

FORCZYK, Robert. a Howard GERRARD. Kharkov 1942: the Wehrmacht strikes back. ISBN 978-1-78096-157-6.

DAVID M. GLANTZ. Kharkov 1942: anatomy of a military disaster. Rockville Centre, NY: Sarpedon, 1998. ISBN 1885119542.

 

3. bitva o Charkov (únor 1943)

PRZYBYŁO, Łukasz. Charkov - Donbas 1943: poslední německé vítězství na východní frontě. Brno: Jota, 2008. Military (Jota). ISBN 978-80-7217-611-3.

 

Spolupráce Ukrajinců s Německem:

WILHELM, Hans-Heinrich. Von "landfremden Eroberern" und autochthonen "Hilfswilligen": überlegungen zu einer Sozialgeschichte der "Gestapo-Herrschaft" in Polen. In: Die Gestapo : mythos und Realität / hrsg. Gerhard Paul, Klaus-Michael Mallmann ; mit einem Vorwort von Peter Steinbach Darmstadt : Primus, 1996 s. 482-491.

BERKHOFF, Karel C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01313-1.

 

POHL, Dieter. Die Herrschaft der Wehrmacht: deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941 - 1944. 2. Aufl. München: Oldenbourg, 2009. ISBN 9783486591743.

 

GRELKA, Frank M. Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. ISBN 3-447-05259-7.

 

FLEISCHHAUER, Ingeborg. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, c1983. ISBN 3-421-06121-1.

 

ARNOLD, Klaus Jochen. Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im "Unternehmen Barbarossa". Berlin: Duncker & Humblot, 2005. ISBN 9783428113026.

 

MÜLLER, Rolf-Dieter. An der Seite der Wehrmacht: Hitlers ausländische Helfer beim "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" 1941-1945. Berlin: Links, 2007. ISBN 9783861534488.

 

BERKHOFF, Karel C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01313-1.

 

 

Ukrajinská menšina v Československu:

 

 GAJDOŠ, Marián. Vybory 1946 i jich vplyv na vyrišennja ukrajinskoho pytannjaNaukovyj zbirnyk.Roč. 15, č. 1 (1988), s. 31-45

 

ZILYNSKYJ, Bohdan. Likvidace ukrajinské vědy v Čechách po roce 1945.  In: Věda v Československu v letech 1945-1953. Sborník z konference. (Praha, 18. - 19. listopadu 1998) /Praha : Karolinum, 1999 s. 337-351.

 

KOUTEK, Ondřej. Postup StB proti ukrajinskému nacionalismu a pronásledování ukrajinských běženců v Československu v letech 1945-1953.  In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. 4 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. - 15. apríla 2005 / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005 s. 454-463.

 

GAJDOŠ, Marián, KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945-1953).  Prešov : Universum-EU, 2013. ISBN:978-80-89046-81-2

 

ZILYNSKYJ, Bohdan. Ukrajinci v Čechách a na Moravě: (1894) 1917 - 1945 (1994).  Vyd. 1. Praha : X-Egem, 1995. 128 s. : il. [Vydavatel: Výbor "Oni byli první"] ISBN:80-85395-90-8

 

ZILYNSKYJ, Bohdan. Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948.. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 97 s. (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.)

 

KAPLAN, Karel. Poválečné Československo: Československo 1945-1948 : národy a hranice.  1. vyd. Mnichov : Miloš Svoboda, 1985. 245 s. (Národní politika)

Použité zdroje

KIRCHUBEL, Robert. Operation Barbarossa 1941: Army Group South. Westport, Conn.: Praeger, c2004. Praeger illustrated military history series. ISBN 0-275-98282-3.

DAVID M. GLANTZ. Before Stalingrad: Barbarossa - Hitler's invasion of Russia 1941. Stroud: Tempus, 2003. ISBN 0752426923.

FORCZYK, Robert. a Howard GERRARD. Kharkov 1942: the Wehrmacht strikes back. ISBN 978-1-78096-157-6.

DAVID M. GLANTZ. Kharkov 1942: anatomy of a military disaster. Rockville Centre, NY: Sarpedon, 1998. ISBN 1885119542.

PRZYBYŁO, Łukasz. Charkov - Donbas 1943: poslední německé vítězství na východní frontě. Brno: Jota, 2008. Military (Jota). ISBN 978-80-7217-611-3.

WILHELM, Hans-Heinrich. Von "landfremden Eroberern" und autochthonen "Hilfswilligen": überlegungen zu einer Sozialgeschichte der "Gestapo-Herrschaft" in Polen. In: Die Gestapo : mythos und Realität / hrsg. Gerhard Paul, Klaus-Michael Mallmann ; mit einem Vorwort von Peter Steinbach Darmstadt : Primus, 1996 s. 482-491.

BERKHOFF, Karel C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01313-1.

POHL, Dieter. Die Herrschaft der Wehrmacht: deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941 - 1944. 2. Aufl. München: Oldenbourg, 2009. ISBN 9783486591743.

GRELKA, Frank M. Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. ISBN 3-447-05259-7.

FLEISCHHAUER, Ingeborg. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, c1983. ISBN 3-421-06121-1.

ARNOLD, Klaus Jochen. Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der Sowjetunion: Kriegführung und Radikalisierung im "Unternehmen Barbarossa". Berlin: Duncker & Humblot, 2005. ISBN 9783428113026.

MÜLLER, Rolf-Dieter. An der Seite der Wehrmacht: Hitlers ausländische Helfer beim "Kreuzzug gegen den Bolschewismus" 1941-1945. Berlin: Links, 2007. ISBN 9783861534488.

BERKHOFF, Karel C. Harvest of despair: life and death in Ukraine under Nazi rule. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2004. ISBN 0-674-01313-1.

GAJDOŠ, Marián. Vybory 1946 i jich vplyv na vyrišennja ukrajinskoho pytannja. Naukovyj zbirnyk.Roč. 15, č. 1 (1988), s. 31-45

ZILYNSKYJ, Bohdan. Likvidace ukrajinské vědy v Čechách po roce 1945. In: Věda v Československu v letech 1945-1953. Sborník z konference. (Praha, 18. - 19. listopadu 1998) /Praha : Karolinum, 1999 s. 337-351.

KOUTEK, Ondřej. Postup StB proti ukrajinskému nacionalismu a pronásledování ukrajinských běženců v Československu v letech 1945-1953. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. 4 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. - 15. apríla 2005 / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005 s. 454-463.

GAJDOŠ, Marián, KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945-1953). Prešov : Universum-EU, 2013. ISBN:978-80-89046-81-2

ZILYNSKYJ, Bohdan. Ukrajinci v Čechách a na Moravě: (1894) 1917 - 1945 (1994). Vyd. 1. Praha : X-Egem, 1995. 128 s. : il. [Vydavatel: Výbor "Oni byli první"] ISBN:80-85395-90-8

ZILYNSKYJ, Bohdan. Ukrajinci v českých zemích v letech 1945-1948.. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2000. 97 s. (Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.)

KAPLAN, Karel. Poválečné Československo: Československo 1945-1948 : národy a hranice. 1. vyd. Mnichov : Miloš Svoboda, 1985. 245 s. (Národní politika)

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

16.08.2017 07:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu