Která divadelní hra se hrála jako první v zámeckém divadle v Českém Krumlově?

Text dotazu

Zajímalo by mě, kterou divadelní hrou se otevíralo první zámecké divadlo v Českém Krumlově, a která divadelní společnost ji ztvárnila, prosím?
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

divadelnictví v Českém Krumlově má bohatou a dlouhou tradici. Zámeckému divadlu v Českém Krumlově předcházela bohatá divadelní minulost. Je doložena také činnost jezuitského divadla, které příslušelo k místní koleji a netýkalo se zámecké scény.

První divadelní představení zámeckého divadla v Českém Krumlově bylo sehráno v únoru 1666 v rámci sňatku Jana Kristiána Eggenberka (1641-1710) s Marií Ernestinou ze Schwarzenberku.

Pravidelná divadelní činnost začala v druhé polovině 70. let 17. století, poté co dal kníže v roce 1675 upravit pro divadelní účely největší místnost hradu (nyní tzv. Maškarní sál). Mezi hlavní umělce, kteří se podíleli na výstavbě a výzdobě, jsou uvedeni, např. malíři J. de Veerle, J.M. Schaumberger, později J. Anneis. Od roku 1675 působil v knížecích službách stálý, postupně doplňovaný herecký soubor, jehož principálem byl od počátku mikulovský rodák J.G. Göttner, k němuž poté přibyl  J.C. Samenhammer (zkomoleně uváděn jako Sonnehammer, Samenhofer aj.). Prvními herci angažovanými u eggenberského divadla, byli Jan Kryštof Perneker a jeho manželka Anna, Jan František Manduk, Ondřej Ellesohn a jeho žena, Bedřich Kornel Pöck, Jan Schuemacher, Jindřich Böbe, Voršila Blumlová, Jan Valentin Petzold, zvaný Brustfleck, jenž patřil k nejvýraznějším osobám souboru.

V roce 1686 dal Jan Kristián podle plánů italských stavitelů J. de Maggiho a P. Spinety postavit novou, pro divadlo speciálně určenou budovu, která se nalézá v prostoru dnešního pátého nádvoří. Jako první hry jsou uvedeny z roku 1684 např. Pompei Tod, Schlafender Wandermann, Mauritanus, Attila. Repertoár se poté sestával z hauptakcí (např. Tamerlan, 1685) a her známých z produkcí tzv. anglických komediantů (např. Doktor Faust, 1675; Lier, 1686; Romio und Julieta, 1688), ale objevovaly se v něm i novější kusy (např. úpravy dramat G.A.Cicogniniho a činoherní adaptace operních libret).

Tato budova je dodnes dochována v přestavbě z 60. let 18. století, která byla učiněna za života Josefa Adama ze Schwarzenberka (1722-1782). Samostatné dřevěné stavení bylo při přípravách sňatku Schwarzenberkova syna Jana (1742-89) s Marií Eleonorou Oettingen-Wallerstein (1747-97) strženo a nahrazeno zděnou budovou s novým vnitřním vybavením (1765/66). Jan Schwarzenberk se podílel na koncepci podoby hlediště, technické zařízení na výměnu dekorací zhotovil vídeňský tesař V. Mak, dekorace a nástěnné malby vytvořili vídeňští malíři (J. Wetschel a L. Merkel). Jedním z prvních představení, která se v obnoveném zámeckém divadle konala, byla opera G. Scarlattiho Dove e amore e gelosia [Kde je láska, tam je i žárlivost], uvedená 24.7.1768 na počest příjezdu novomanželů do Krumlova. Další díla objevující se v českokrumlovském divadle, byly pantomima Das Zauber-Glöckel [Kouzelný zvonek]. 

Do Českého Krumlova byly zvány i různé profesionální herecké společnosti (např. v roce 1758 K. J. Schwertbergera či J.F. Hadwicha).

 

Použité zdroje

BARTUŠEK, Antonín a BLÁHA, Jiří, ed. Zámecká a školní divadla v českých zemích: materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků. 1. vyd. České Budějovice: Společnost přátel Českého Krumlova, 2010. 288 s. ISBN 978-80-904545-0-7.

ČERNÝ, František, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 1, Od počátků do sklonku osmnáctého století. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 425 s.

JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století: osobnosti a díla. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007. 759 s. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-201-0.

RYGL, Tomáš. Zámecké divadlo v Českém Krumlově: podrobný průvodce budovou divadla [kartografický dokument]. Jihlava: ATP v kooperaci s Vydavatelstvím MCU, 2015. 1 mapa. ISBN 978-80-86893-83-9.

ŠIMÁKOVÁ, Jitka a MACHÁČKOVÁ, Eduarda. Teatralia zámecké knihovny v Českém Krumlově. 1. vyd. V Praze: Knihovna Národního muzea, 1976. 3 sv. Prameny k dějinám českého divadla; sv. 9, díl 1-3. Katalogy a inventáře; č. 12-14.

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.11.2016 12:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu