První učebnice dějepisu zahrnující období 1945-89 po roce 1989

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se najít první učebnici dějepisu pro základní či střední školy, která byla vydaná po roce 1989 a reflektuje období 1945-89 československých dějin. Nemusí se týkat pouze tohoto výseku dějin, ale je důležité, aby byl v knize obsažen. Samozřejmě jsem již učinila rešerši: zatím uvažuji o knize "Učebné texty z dejepisu : (1945-1989)" Ľubomíra Liptáka z toku 1990. Jinak se většina učebnice vydaných takto brzy po revoluci věnuje zřejmě spíše starším dějinám.
Prosím, dejte vědět, zda je můj tip na knihu pana Liptáka správný. + Kdybyste věděli o nějakých dalších učebnicích vydaných v tomto období, budu ráda: využila bych je pro komparaci.

Odpověď

Dobrý den,

po prohledání našich dostupných databází to vypadá, že se jedná opravdu o Učebné texty z dějepisu ... od L. Liptáka z roku 1990. V knize je ale jen stručná zmínka (kapitola 7. Pád diktatury) na necelé stránce formátu A4. Obsáhlejší rozbor situace v roce a po roce 1989 je dvousvazková učebnice z nakladatelství Fortuna. Vyšla sice o nějaký čas později, ale je podrobnější a snad i přesnější.

JEŽEK, Vlastimil, LUKEŠ, Klement, PROKŠ, Petr. Historie v nepokřiveném zrcadle. Čas normalizace. Československo v letech 1968 - 1989. Pro žáky 7. - 9. ročníků základních škol. Praha: Fortuna, 1992.

JEŽEK, Vlastimil, LUKEŠ, Klement. Historie v nepokřiveném zrcadle. Pád komunismu. Rok 1989 ve východní Evropě. Pro žáky 7. - 9. ročníků základních škol. Praha: Fortuna, 1992.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.08.2015 18:51

PSK - admin píše:
Čtvrtek 19.12.2019 08:55
Proč neexistují učebnice dějepisu minimálně pro základní školy o novodobé historii naší vlastí v letech 1945-1989????
---
PSK - admin píše:
Čtvrtek 19.12.2019 08:56
Dobrý den,

dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, https://www.msmt.cz.
Ministerstvo projednává jeho návrh s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji, předkládá jej vládě ke schválení a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vláda předkládá dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednání, http://www.msmt.cz/[…]/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-15-2-2019.
 Tento dokument formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání v podobě myšlenkových východisek, obecných záměrů a rozvojových programů směrodatných pro vývoj vzdělávací soustavy. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní podněty k práci škol.
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - tzv. Bílá kniha- formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. a můžete nalézt na adrese http://www.msmt.cz/[…]/3-informace-pro-zakladni-skoly.

Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy po projednání s příslušnými ministerstvy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů.

Ministerstvo uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům pro základní a střední vzdělávání schvalovací doložku na základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání stanovenými Školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy.
Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů.
 Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení.

Národní autorita - Česká školní inspekce -v oblasti hodnocení a kontroly podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku i kvality a efektivity vzdělávací soustavy jako celku využívá při své činnosti nejrůznější metody, postupy a nástroje. Česká školní inspekce zajišťuje externí hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku,https://www.csicr.cz/[…]/Koncepcni_zamery_2014_2020.pdf


Ověřili jsme, že Učební osnovy pro výuku dějepisu, schválené Ministerstvem školství, obsahují i vývoj v Československu v kontextu s evropským a světovým vývojem v letech 1945-48, v období totalitní vlády a po pádu komunistického režimu:
- kapitola Československá republika po druhé světové válce : poválečná léta, období totality,obnova demokratického vývoje, vznik a rozpad České a Slovenské Federativní Republiky, vznik České republiky, charakteristika současné vývojové etapy České republiky.
zdroj:
Dějepis. Učební osnovy pro 6. až 9. ročník. Vzdělávací program : Základní školy. Praha : Fortuna 2003.
           
Pokud jde o Váš dotaz, uvádíme příklad učebnic pro základní školu, vyhledaných v bázi NKC Národní knihovny - https://www.nkp.cz, k historii naší vlasti 1945-1989 :

-[Č.záznamu: 002223363]
 Dějepis 9 : pro základní školy a víceletá gymnázia / František Parkan, Tomáš Mikeska, Markéta Parkanová. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Fraus, 2011.
-[Č.záznamu: 000204127]
 Dějiny moderní doby : dějepis pro druhý stupeň základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Díl 3, 1945-1991 / Vladimír Nálevka. -- 1. vyd.. -- Praha : Fortuna, 1997. -- 63 s.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu