Kronika Trojanská

Text dotazu

Dobrý den,

předem se omlouvám za zdlouhavost mého dotazu. Mám problém z dobou vzniku
Trojanské kroniky. Nalezla jsem zmínku o ní jako o literatuře za doby Karla
IV., kdy se prý těšila velké oblibě a jednalo se v té době o často
překládané dílo. Latinský originál vznikl snad v 13. století. Často je i
spojována s rokem 1468, jako s pravděpodobně naší první tištěnou knihou.
Můj problém je, že jsem ji použila jako téma mé seminární práce. Podmínkou
bylo, že se musí jednat o rozbor díla z literatury doby Karla Iv.. Bohužel
paní profesorka dílo zařazuje až do pohusitské literatury, jako k první
tištěné knize. A když nenalezu tištěnou knihu, z které bude jasně vyplývat,
že tato kniha se překládala již v době Karla IV., nebudu připuštěna k ústní
zkoušce.
Bohužel původní informaci jsem měla z internetu a tištěnou knihu jsem zatím
žádnou nenalezla.

Odpověď

Dobrý den,

chybou je, že jste použila informaci z internetu, která velmi často není seriozně zpracována.

Jednoznačné datum, kdy byla Kronika Trojánská přeložena, ale není známo.

Uvádí se pouze známý údaj o první tištěné u nás a to v Plzni 1468. V následujících informacích zjistíte, jak se údaje liší.

Manuscriptorium, které je součástí Digitální knihovny (na stránkách Národní knihovny ČR www.nkp.cz ), je tento záznam:

Titul: Kronika Trojánská - překlad díla Guidona de Columnis, Historia destructionis Troiae, Cestopis tzv. Mandevilla v překladu Vavřince z Březové, Tristam a Yzalda, Tkadleček

Datace: polovina 15. století

S.11: "Kronika jest překlad latinského spisu Quidona z Columny Messanské, který jej sepsal koncem století XIII....Nejstarší známý překlad jest z roku 1411, jehož fragment nalezen prof.Muczkowskym. byl pořízen na rozkaz mincmistra Zmrzlíka..."

Zdroj: Kronika Trojanská. Několik poznámek k novému jejímu přetisku. Praha:

Spolek Faktorů, 1918.

V roce 1951 ale vyšla Kronika Trojánská. Bibliografický popis, viz níže, by Vám snad mohl "pomoci".

Kronika Trojánská / k vydání připravil, [poznámkami a slovníkem opatřil a doslov napsal] Jiří Daňhelka. Praha: Československý spisovatel, 1951. Edice Národní klenotnice ; Sv. 51

Resumé: Vydání textu T.k. podle rukopisu z r. 1469 z majetku Nár. a

universit. knihovny pražské; tento rukopis byl pro dnešní vydání vybrán proto, že dosud nebyl tištěn a že je svědkem činného čtenářského zájmu - jest totiž v někt. podrobnostech proti textu ostat. rukopisů upraven - opis tedy není mechanický. - Sama T.k. je známá středověká látka na antic. podkladě, sepsaná messinským soudcem Guidem z Columny, odpovídající svým dějem potřebě tehdejšího čtenáře: prostředí blízké Orientu, svět rytířů, dobrodružství hrdinská i milostná - a při tom historie města. Do češtiny byla tato práce přel. již v 2. pol. stol. 14. a také byla první tištěnou knihou u nás (Plzeň 1468, po druhé v Praze 1488).

S.313: "Roku 1287 dokončil messinský soudce Quido z Columny svůj román "Historia destructionis Troiae" (Dějiny vyvrácení Troje)...Quidonova "Historia" bylo přeložena do češtiny, a to hned dvakrát. Poprvé v druhé polovině 14. století. Kdo pořídil překlad, není známo....Český překlad "Trojánské historie" neboli kroniky měl jistě velký ohlas....Ten druhý překlad si objednal známý příznivec Husův, Petr Zmrzlík ze Svojšína,...je ho zachován jen malý zlomek.

Zdroj: Kronika Trojánská. K vydání připravil Jiří Daňhelka. Praha: Československý spisovatel, 1951.

S. 20: "Vedle traktátové literatury řadící se ponejvíce do polemické publicistiky...Žánrem, který spojoval nezbytné ideologické cíle s touhou člověka po poznání cizích zemí, byl cestopis...Specifickým rysem literatury doby poděbradské je oživování starších památek uvedených k nám už za vlády Karla IV. Nutnost oživovat starší produkci byla dána přerývkou husitského hnutí...Prozaické části tohoto adaptovaného dědictví 14. století (Trojánská kronika, Štilfríd a Bruncvík) připadl potom další důležitý úkol: připravovat půdu pro vznik pozdějších knížek zábavného čtení..."

Zdroj: STEJSKAL, Karel, VOIT, Petr.Iluminované rukopisy doby husitské. Praha: Grafit, 1991. ISBN 80-900380-0-X.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2011 09:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu