Krokodýli a dinosauři

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda je krokodýl skutečně "potomkem" dinosaurů (vyvinul se z dinosaurů)?

Odpověď

Dobrý den,

 

není možné říci, že by krokodýli byli potomky dinosaurů, či že by se z nich dokonce vyvinuli. Krokodýli zde sice žili již během druhohor, tedy v době, kdy na této planetě žili i největší ještěři všech dob - dinosauři, ale patří do jiné skupiny plazů. Přesto se nedá tvrdit, že by krokodýli a dinosauři neměli zcela nic společného, mají totiž společné předky, jimiž jsou první primitivní obojživelníci. Dalo by se tedy říci, že krokodýli a dinosauři jsou vzdáleně příbuzní a také, že krokodýli zažili i období vlády dinosaurů a toto období přežili, samozřejmě s určitými vývojovými obměnami, do dnešní doby.

Z dnešních žijících plazů jsou vývojově nejstarší haterie, krokodýli a želvy. Krokodýli jsou však posledními žijícími zástupci starobylé skupiny Archosauria, do níž patřili i dinosauři. Přesto jsou současní krokodýli pouze "zbytkem" druhové rozmanitosti, se kterým by se bylo možné setkat během jejich trvání. V juře a křídě patřili dokonce k dominantním skupinám predátorů a na mnoha místech jsou počty jejich fosilií početnější než zkameněliny dinosaurů. Krokodýli, v podobě v jaké je známe dnes, se objevují asi před 100 milióny lety a po celou dobu jejich vývoje je možné najít mezi nimi jak sladkovodní predátory, kteří jsou v této skupině plazů dominantní, tak druhy, které žijí ve slané mořské vodě. (V dnešní době např. krokodýl mořský, žijící především kolem pobřeží Austrálie, je to jeden z největších současných krokodýlů a údajně se nebojí ani žraloka a může být nebezpečný i člověku). Zajímavostí je, že pohlaví mláďat u krokodýlů a dalších plazů závisí mimo jiné i na tom, v jaké teplotě se vajíčka uchovávají. Čím vyšší teplota, tím více se narodí samiček a opačně, čím nižší teplota, tím více se narodí samečků. Tento "trik" umožňuje, aby na svět přišlo velké množství samiček, které jsou pro rozmnožování druhu důležitější, proto také plazy kladou velký počet vajec právě v době, kdy je v oblastech jejich výskytu nejteplejší období roku.

 

Ještě zasíláme malý velmi zjednodušený rodokmen vývoje skupiny Archosauria, o kterém zde již byla zmínka, a ze které vyšly jak krokodýlové, tak dinosauři:

 

                                          Ornithopodira ---- Dinosauria --- ptáci (dinosaury lze tedy považovat za přímé předky ptáků)

Archosauria --- 

                                         Crocodylotarsi --------------- Crocodylia (tedy krokodýli, jak je známe dnes)

 

Pro vyhledání přesnějších a podrobnějších rodokmenů můžete využít např. i některou z níže uvedených knih.

 

Skupina Archosauria byly tzv. "pravěcí ještěři". A právě tito pravěcí ještěři jsou přímými předky krokodýlů a někteří, ti mírumilovnější, i předchůdci želv.

Je tedy zjevné, že dinosauři ve své době nebyli jedinými žijícími plazy. Vznik plazů, jakožto prvních obratlovců, byl velmi důležitý pro další živočišný vývoj.

 

Zdroje:

 * DE WETTER, Bernard. Království zvířat. 1. vyd. Praha : Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0678-9.

* Dinosauři : 200 otázek a odpovědí. 1. vyd. Praha : Argo, 2008. ISBN 978-80-7203-988-3.

* GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 2. přeprac. vyd. Praha : Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1484-9.

* ZPĚVÁK, Jaromír. Obojživelníci a plazi. 1. vyd. Praha : Aventinum, 1995. ISBN 80-7151-648-1 (váz.)

* BABOR, Josef Florian. Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. Zoologie II. Plazi, obojživelníci, ryby a vyšší bezpáteřní. 2., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931.

* HRABĚ, Sergej; OLIVA, Ota, OPATRNÝ, Evžen. Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.

* PAPÁČEK, Miroslav; MATĚNOVÁ, Vlasta; MATĚNA, Josef; SOLDÁN, Tomáš. Zoologie. 3. uprav. vyd. Praha : Sciencia, spol. s.r.o., Pedagogické nakladatelství, 2000. ISBN 80-7183-203-0.

* RAJCHARD, Josef; BEREC, Michal; ŠETLÍKOVÁ, Irena; ŠIMEK, Lukáš. Speciální zoologie 1. vyd. České Budějovice, 2010. ISBN 978-80-7394-219-9.

* BÁRTOVÁ Eva a kol.; vedoucí autorského kolektivu Jiří Klimeš. Zoologie.2. přeprac. vyd. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2010. ISBN 978-80-7305-107-5.

* VERGER, Ivan. Ještěři : biologie, chov. Gekoni 1. 1. vyd. Jihlava : Madagaskar, 2001. ISBN 80-86068-23-4.

* SKÝBOVÁ, Jana. Přírodopis. Zoologie. 1. vyd. Praha : Septima, 2011. ISBN 978-80-7216-285-7.

 

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2013 17:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu