Kroisos

Text dotazu

Kdo byl Kreseus a jak vzniko rčení "bohatý jako Kreseus. děkuji

Odpověď

Dobrý den, v dokumentech jsme nenalezli žádné zmínky o historické postavě známé jako Kreuseus. Domníváme se však, že se může jednat o krále Kroisa (1. pád Kroisos). Ten patřil mezi nejvýznamnější postavy lýdské říše. Kroisos dokončil podmanění řeckých měst v Malé Asii a lze říci, že ovládl celou západní Malou Asii až po řeku Halys. Při snaze o další expanzi na východ byl však poražen perskými vojsky, hlavní město Sardy bylo dobyto a Kroisos zajat.
Rčení "bohatý jako Kreseus (Kroisos)" pravděpodobně vychází z pověstného bohatství lýdské říše a jejího hlavního města. Lýdové těžili ze svého postavení  na obchodní cestě spojující Malou Asii a vzdálenější Přední východ s egejským pobřežím. Ve druhé polovině 7.stol. př. Kr. se Lýdie stala podle tradice prvním státem, který razil mince. Kroisos se stal v řeckých legendách (a odtud v evropských jazycích: Croesus, Krésus) typem nesmírně bohatého muže.

Použitá literatura:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze : J. Otto, 1888-1909. 28 sv.

PEČÍRKA, Jan et al. Dějiny pravěku a starověku. 3., přeprac. vyd.. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 2 sv.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 11:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu