Krize dětského výtvarného projevu

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem vhodné literatury k diplomové práci na téma krize dětského výtvarného projevu a výtvarný projev dětí v 7 a 8 ročníku ZŠ. mockrát děkuji za tipy

Odpověď

Dobrý den,

co se týče vhodné literatury, doporučila bych Vám například tyto publikace:

 1. COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 203 s.ISBN 978-80-262-0499-2.
 2. Dětská paleta: [soubor] dětských kreseb. 1. vyd. Praha: Albatros, 1979. 8 s., [16] barev. obr. příl.
 3. PETERSON, Linda Whitney a Hardin, Milton Edward. Děti v tísni: příručka pro screening dětských kreseb. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 141 s.ISBN 80-7254-237-0.
 4. READ, Herbert Edward. Výchova uměním. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 421 s., [62] s. obr. příl. Teorie a kritika; sv. 18.
 5. SLAVÍK, Jan a kol. Dětská zkušenost s výtvarným projevem a vizuální kulturou: informace z výzkumu NIPOS - interpretace dotazníkových položek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006. 52 s., [10] l. příl.ISBN 80-7290-273-3.
 6. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana et al. Výzkum ontogenetických, typologických a interpretačních aspektů současných výtvarných projevů žáků základních a středních škol: (aktuální příspěvek k teorii a praxi výtvarné pedagogiky) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Požadavky na systém: internetový prohlížeč.ISBN 978-80-210-6039-5.
 7. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 132 s.ISBN 80-210-2079-2.
 8. UŽDIL, Jaromír a David, Jiří, ed. Mezi uměním a výchovou: sborník textů a statí. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. 463 s. Odborná literatura pro učitele.
 9. UŽDIL, Jaromír. Výtvarný projev a výchova. 2., dopln. vyd. Praha: SPN, 1978. 333, [3] s.

 

K relevantním zdrojům připojuji i tyto akademické práce:

 1. FLAŠKOVÁ, Eliška. Krize dětského výtvarného projevu a možnosti jejího překonávání. České Budějovice, 2011. Diplomová práce. Jihočeská univerzita. Vedoucí práce Mgr. Karel Řepa. Dostupné také z: https://theses.cz/id/oi8iyp/eliska_flaskova_dp_2011.pdf
 2. JANDOURKOVÁ, Pavla. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti. České Budějovice, 2014. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita. Vedoucí práce Mgr. Martina Lietavcová. Dostupné také z: https://theses.cz/id/e5f8rg/Bakalsk_prce.pdf
 3. MARTINKOVÁ, Petra. Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/350767/pedf_m/Diplomova_prace.pdf
 4. PRUDILOVÁ, Pavlína. Krize ve výtvarném projevu dětí a její předcházení v pedagogické praxi. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Martina Želazková. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/399098/ff_m/Prudilova_399098_dipl_prace_Krize_ve_vytvarnem_projevu_deti.pdf

 

Další vhodné zdroje můžete vyhledávat například v Souborném katalogu ČR (https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc), v databázi českého a slovenského výtvarného umění (http://www.isabart.org/), nebo třeba také v katalogu pražské AVU (http://opac.avu.cz/). Akademické práce pak v registru závěrečných prací theses.cz. 
Můžete si rovněž v některé z knihoven nechat zpracovat rešerši. Podmínky vypracování viz jednotlivé knihovny.

Použité zdroje

Souborný katalog ČR (https://aleph.nkp.cz/F/?fun[…]e=find-b&local_base=skc)
Katalog AVU (http://opac.avu.cz/)
Databáze českého a slovenského výtvarného umění (http://www.isabart.org/)
Registr závěrečných prací (https://theses.cz/)

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

Znojmo

Knihovna

Městská knihovna Znojmo

Datum zadání dotazu

06.12.2017 18:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu