kriminální chování a psychologie

Text dotazu

K jaké vědecké se vztahuje teze, že kriminální chování člověka v dospělosti ovlivňují zážitky z dětství?

Odpověď

Dobrý den, teze - kriminální chování člověka v dospělosti ovlivňují zážitky z dětství patří do teoretické koncepce psychoanalytické teorie.

"Psychoanalytické teorie chápou deviantní chování jako důsledek zkušeností z raného dětství. Některé zážitky z dětství (emoční deprivace, nevyřešené vnitřní konflikty a komplexy) vedou k poruchám psychosexuálního vývoje (jeho stagnaci či regresi k nižším vývojovým fázím) a k formování určitých osobnostních vlastností v dospělosti(emoční nejistota, nezralost, závislost, pocity méněcennosti). Snaha jedince vyrovnat se s těmito konflikty a komplexy nebo je kompenzovat pak vede k deviantnímu chování."
HRČKA, Michal. Sociální deviace. 1.vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. s. 162. ISBN  80-85850-68-0.

Další literatura:
* FONAGY, Peter. Psychoanalytické teorie : perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. 1.vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-993-3.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 11:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu