Křestní jméno

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych vědět jestli je v knize M. Knappové zapsáno mužské křestní jméno "Danko", jestli lze použít jako křestní jméno pro dítě které čekám v případě že se narodí syn.

Odpověď


Dobrý den,
v knize M. Knappové "Jak se bude vaše dítě jmenovat" je jméno Danko uvedeno jako bulharská podoba jména Dan. Jedná se o jméno hebrejského původu (z hebr. dán) a znamená "rozsoudil, soudce". Taktéž se může jednat o zkrácený tvar jména Daniel (z hebrejského Dáníél = bůh je můj soudce).

Podle zákona o matrikách, jménu a příjmení č. 301/2000 Sb.(a jeho dalších novelizovaných podob) je v České republice možné zvolit pro matriční zápis jakékoliv existující jméno (jména), a to v jeho základní, spisovné, pravopisně ověřené podobě. Týká se to nejen jmen českých nebo u nás zdomácnělých a běžně užívaných, ale i jmen méně obvyklých a cizojazyčných. Neexistuji jména ´povolená´ a ´nepovolená´, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky ČR." Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká.

Svou volbu konzultujte s matričním úřadem v místě Vašeho bydliště.
Jméno by ovšem mělo podmínky pro zápis do matriky splňovat.

Použitá literatura:

KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? : původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář : informace o jménech afrických a asijských. 5., přeprac. a dopl. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1888-5.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2012 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu