křesťanství

Text dotazu

Dobrý den, hledám knihy,kde se dočtu o dějinách a vývoji křesťanství. Prosím spíše odborné publikace,nejen populární encyklopedie. Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, dějinám a vývoji křesťanství se věnují například publikace:
 
1) STEMBERGER, Günter. 2000 let křesťanství : ilustrované církevní dějiny s více než 1300 barevnými vyobrazeními slovníkem pojmů z církevních dějin. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. 1009 s. ISBN 80-7192-388-5.
 
2) JOHNSON, Paul. Dějiny křesťanství. Brno :Centrum pro studium demokracie a kultury : Barrister & Principal, 1999. 541 s. ISBN 80-85947-28-5.
 
3) VOUGA, Francois. Dějiny raného křesťanství. Praha : Vyšehrad ; Brno : Centrum pro studium demokracie, 1997. 267 s. ISBN 80-7021-231-4.
 
4) FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. Praha : Vyšehrad, 2008. 303 s. ISBN 978-80-7021-964-5. 
 
5) BIRNSTEIN, Uwe et al. Kronika křesťanství. Praha : Fortuna Print : Knižní klub, 1998. 462 s.
 
6) PAWLOWSKY, Peter. Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1996. 118 s. ISBN 80-7021-143-1.
 
7) DUÉ, Andrea. Obrazový atlas dějin křesťanství. Praha : Portál, c1998. 322 s. ISBN 80-7178-221-1.
 
8) The Oxford Illustrated History of Christianity. Oxford : Oxford University Press, 1990. 724 s.

9) JODL, Miroslav. Proměny křesťanství. Praha : Akropolis, 2005. 167 s. ISBN 80-7304-065-4.
 
10) Příspěvky k dějinám křesťanství : [Sborník studií]. Praha : Ústav pro klasická studia ČSAV, 1991. 203 s.
 
12) NĚMEC, Jaroslav. Dějiny křesťanského starověku. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. 271 s. ISBN 80-238-1847-3.
 
13) MARSKCHIES, Christoph. Mezi dvěma světy : dějiny antického křesťanství. Praha: Vyšehrad, 2005. 252 s. ISBN 80-7021-775-8.
 
Záznamy výše uvedených publikací naleznete v elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), údaje o možnostech výpůjčky jsou shromážděny pod ikonou Exempláře. Pro ověření dostupnosti dokumentů v krajských a odborných knihovnách můžete využít např. Souborného katalogu ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc) nebo souborného katalogu SKAT
(http://www.skat.cz) pro městské knihovny.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 15:33

Petr slánek píše:
Pátek 08.05.2020 11:58
Dobrý den,
chci se Vás prosím zeptat na název cesty, kde měl svatý Petr potkat v Římě
Krista krátce před svou smrtí.

Děkuji Vám za Vaši odpověď
PSK - admin píše:
Úterý 12.05.2020 18:50
Dobrý den,

cesta, kde měl apoštol Petr Ježíše potkat, se jmenuje Via Appia (https://cs.wikipedia.org/wiki/Via_Appia).
Když Petr za Neronova pronásledování křesťanů r. 64 odcházel z Říma, aby se vyhnul mučednické smrti, protože věřil, že pro mladou římskou církev bude v této situaci lepší, když její biskup zůstane naživu, potkal prý před branou města na Via Appia, cestě, která vede z Říma na jih, Ježíše nesoucího kříž.
"Quo vadis, Domine?" (Kam kráčíš, Pane?) zeptal se apoštol Petr Krista. Ježíš prý odpověděl: "Venio iterum crucifigi" (Přicházím se dát podruhé ukřižovat). V tu chvíli se apoštol zastyděl, přijal svůj osud a obrátil se na cestu zpět do Říma, kde byl poté ukřižován.
Na tuto vzpomínku byla vybudována v 9. stol. kaplička. V 17. stol. zde vyrostl kostel nazvaný Domine, quo vadis, který dodnes stojí na křižovatce Via Appia antiqua a Via Adriatina (silnici vedoucí ke Kalixtovým katakombám). Uvnitř při jeho vchodu stojí kamenná deska s otiskem údajně bosých nohou Ježíše.

Nejstarší svědectví o této legendě nalezneme ve Skutcích Petrových. Jedná se o tzv. apokryfní spis z druhého století, který nebyl ranou církví přijat do seznamu knih Nového zákona. Mnozí křesťané však tenkrát usilovali o to, aby apokryfy měly stejnou autoritu jako texty Písma svatého. Skutky Petrovy nevyprávějí pouze legendu "Quo vadis", ale také to, že Petr byl nakonec v Římě ukřižován - na vlastní žádost jinak než Kristus, totiž hlavou dolů.

Použité zdroje:

* KAPELLARI, Egon. Známé osobnosti tváří v tvář smrti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. s. 153. ISBN 978-80-7195-147-6. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:32323aca-8c0a-4f7f-9880-0b48901ce7e0

* Řím věčný a okouzlující: průvodce dějinami a kulturou starověkého města. Repronis. s. 170. ISBN 80-7368-269-9. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:d9cc7880-352c-11e9-bd2c-5ef3fc9bb22f

* RAVIK, Slavomír. Velká kniha světců. Praha: Regia, 2002. s. 87. ISBN 80-86367-24-X. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:103c4530-8133-11e7-94b3-005056825209

* MAXWELL-STUART, P. G.. Papežové: život a vláda : od sv. Petra k Janu Pavlu II. Praha: Svoboda, 1998. s. 13. ISBN 80-902300-3-2. Dostupné také z (pouze z počítačů NK ČR): https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:73627f20-5171-11e9-ba39-005056825209
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu