Krásy naší vlasti, Otto Girgal

Text dotazu

Prosím o zjištění roku vydání knihy Krásy naší vlasti-VI díl. z vydavatelství Otto Girgal, Smíchov. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, ve fondu NK ČR jsme knihu Krásy naší vlasti bohužel nenalezli, její záznam není uveden ani v České národní bibliografii (http://aip.nkp.cz nebo http://sigma.nkp.cz/cze/cnb).

prověřené zdroje:
* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc)
* naskenovaný Generální katalog I  (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx)
* lístkový katalog Národního konzervačního fondu
* Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz)
* Jednotná informační brána (http://www.jib.cz)

Kniha "Krásy naší vlasti" by měla být dostupná ve fondu Knihovny Národního muzea (signatura: Nár 3187), rok vydání není nejspíše v knize uveden, na katalogizačním lístku je pouze poznámka b.r., tj. bez uvedení roku vydání.
Katalogizační lístek si můžete prohlédnout na http://listky.nm.cz/catalogue/
>> Část česká do r. 1981 (český a slovenský jazyk) >> písmeno K >> KRASNO >> lístek č. 322

Zmínky o knize jsme ještě nalezli na stránkách Antikvariaty.cz
(http://www.antikvariaty.cz/index.php?action=ShowPicture&id=112734) a Google Book (http://books.google.com/books?id=ZPMdHQAACAAJ&dq=girgal+kr%C3%A1sy+vlasti&lr=&as_brr=0&hl=cs). Poměrně podrobný popis  knihy včetně názvu jednotlivých kapitol a jejich autorů je uveden v souborném katalogu OCLC WorldCat, záznam si můžete prohlédnout ve volně dostupné verzi souborného katalogu WorldCat na http://www.worldcat.org/oclc/39927372?tab=details#tabs, ani zde však není uveden rok vydání. Zajímavé je, že se názvy kapitol, jejich autoři i celkový rozsah stran shodují s knihou: Království české. VI. Východní Čechy. Část druhá. V Praze : Pavel Körber, 1914. 636 s.
 
Podle publikace "Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5" fungovalo nakladatelství Otto Girgal od roku 1918 do roku 1950, v Elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsou poslední knihy vydané v  nakladatelství Girgal z roku 1948.
* Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 : příběhy nevšedních životů. Praha : Perseus, 2006. s. 104. ISBN 80-239-8554-X.

O. Girgalovi byla na Univerzitě Karlově věnována diplomová práce, která je uložená v  Knihovně společenských a přírodních věd T.G.Masaryka v Jinonicích, sigatura  ED-82/78 (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/).
* CHAROUS, Vít. Otto Girgal a jeho podíl na rozvoji české knižní kultury. Praha, 1978. 129, 6 s.

Výtah z této diplomové práce byl pak publikován v roce 2005 ve Zprávách Spolku českých bibliofilů, v článku byl mě být uveden i seznam knih vydaných O.Girgalem. NK ČR má ve svém fondu tento časopis pouze do č. 1 z roku 2005, takže nemůžeme ověřit, zda v seznamu knih vydaných O.Girgalem není uvedena i kniha Krásy naší vlasti včetně vročení. Číslo 2 z roku 2005 by měla mít ve svém fondu např. Moravská zemská knihovna v Brně (http://www.mzk.cz), obrátit se můžete i přímo na Spolek českých bibliofilů (http://scb.wdr.cz/).
* CHAROUZ, Vít. Otto Girgal a jeho podíl na rozvoji české knižní kultury. Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. 2005, č. 2, s. 71-83.

Domníváme se, že pokud není rok vydání uveden přímo v knize, bude jeho určení poměrně složité. Doporučili bychom Vám prostudovat výše zmíněnou diplomovou práci, případně její výtah ve Zprávách Spolku českých bibliofilů.
Zmínky o vydání knihy by mohly být uvedeny i pozůstalosti O.Girgala, která je uložena v Památníku národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=415&sk=g). Další možností, jak alespoň rámcově určit dobu vydání knihy, je kontaktovat Knihovnu Národního muzea (http://www.nm.cz/knihovna-nm/). Podle tzv. přírustkového čísla by mělo být možné alespoň zjistit, kdy byla kniha získána do fondu. Spolehlivost tohoto údaje samozřejmě závisí na tom, zda Knihovna NM knihu zakoupila v době po jejím vydání nebo ji získala později, např. jako dar, náhradu za jiný exemplář nebo nákupem z antikvariátu.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2008 12:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu