Kramerius a další využití dokumentů z něj

Text dotazu

Dobrý den,
v digitální knihovně Kramerius je více druhů dokumentů s různými stupni ochrany kvůli autorským právům. Je nějaký jednoduchý způsob, jak mohou čtenáři poznat, zda mohou tyto dokumenty dále použít (nekomerčně, komerčně, využití v reklamě, zveřejnění na sociálních sítích, citovat a jak, co lze použít bez citace, za jakých podmínek mohou dokument použít a podobně), nebo je nutné se informovat u každého dokumentu zvlášť?
Děkuji mnohokrát.

Odpověď

Dobrý den,

zde je odpověď na Váš dotaz:

Knihovna není vlastníkem autorských práv, pouze zpřístupňuje umělecké dílo na základě tzv. knihovní licence. Pokud uživatel narazí na dokument v Krameriovi a chce jej použít, musí činit tak, aby nebyla porušena autorská práva původního autora (de facto používá původní dílo, zpřístupněné přes internet). Toto upravuje autorský zákon (č. 121/2000 Sb.), zejména se bavíme o majetkových právech autora. Jiná osoba než autor může dílo užít pouze se svolením autora (A bez udělení takového oprávnění lze tak činit pouze v případech stanovených tímto zákonem). Toto právo trvá po celou dobu života autora a zaniká 70 let po jeho smrti, příp. 70 let po úmrtí posledního spoluautora. V případě periodik a neznámých autorů tato lhůta platí 70 let od vydání a 50 let trvají nakladatelská práva.

Kramerius pro tuto potřebu rozlišuje dokumenty na "veřejné" a "neveřejné". Pokud je dokument označen jako "neveřejný" je buď jeho autor stále naživu, a / nebo je dílo stále pod ochranou autorského zákona. Tyto dokumenty lze také snadno poznat podle toho, že nejsou přístupné jinde než počítačích v budově knihovny a po přihlášení. Použití těchto dokumentů je tedy nutné konzultovat s autorským zákonem zdali se jedná o užití díla nebo zdali je to upraveno výjimkou (volná užití, zákonné licence). "Veřejné" dokumenty tuto ochranu už nemají a je tedy možné je používat volně.

Jako závěr lze tedy vyvodit, že pro komerční účely a nekomerční účely (které nejsou pouze osobní potřebou fyzické osoby), je u neveřejných dokumentů potřeba souhlas autora, pokud autorský zákon neuvede jinak. Mezi výjimky zde může patřit např. zhotovení kopie pro vlastní potřebu nebo citace, např. pro účely kritiky, recenze, vědecké či odborné tvorby a nebo karikatury. Co se týče reklamy a sociálních sítí, autorský zákon umožňuje použít části děl pro propagaci jejich výstavy či prodeje. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Naopak veřejné dokumenty může každý volně využívat (tedy i komerčně), pouze musí být dodrženy podmínky, že si nikdo nesmí osobovat autorství díla, využitím se nesmí snižovat hodnota díla a musí být uveden autor (Jedná se o tzv. "volná díla").

V digitálních knihovnách se systémem Kramerius 5 je možné tyto dokumenty filtrovat přímo ve vyhledávání výběrem možnosti "pouze veřejné", nebo v levé liště u zobrazených výsledků. Pokud si není čtenář jistý, určitě bych doporučil u dané knihovny zaslat dotaz zdali je dílo opravdu "volně dostupné" (je to dobré pro kontrolu a zároveň tím uživatel vyjadřuje prokazatelnou snahu o zajištění toho, že nebylo autorské právo porušeno). Dále také doporučuji při užití uvést autora a pramen - tedy permalink do digitální knihovny, ze které uživatel čerpá. Což je ostatně v souladu s běžnou citační praxí.

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

23.05.2023 17:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu