Královská města

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych zjistit, která z měst v království českém patřila mezi
královská města.

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu zasíláme odkaz z internetové encyklopedie Wikipedie :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kr%C3%A1lovsk%C3%BDch_m%C4%9Bst_v_%C4%8C

ech%C3%A1ch,_na_Morav%C4%9B_a_ve_Slezsku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_v%C4%9Bnn%C3%A9_m%C4%9Bsto

Více informací o královských městech naleznete např. v knize HOFFMANN, František. České město ve středověku. Praha : Panorama, 1992. s.

287-295. ISBN 80-7038-182-5.

Pro doplnění :

České království, či Království české, byl až do roku 1918 plný oficiální název Čech. V současnosti však řada lidí mylně považuje tento název za synonymum termínu Země Koruny české, což bylo soustátí všech historických českých zemí.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.01.2010 11:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu