Královéhradecký rabín Oskar Eisner

Text dotazu

Dobrý den! Zajímá mne, kdy převzal rabínskou funkci v Hradci Králové Oskar Eisner, zda již v roce 1915 po úmrtí rabína Viléma Klaubera, či až později? Některé prameny totiž tvrdí, že to bylo až v roce 1926 a do té doby byl Hradec Králové spravován rabínem Adolfem Nähnadlem (též počeštělá verze Nenadl) z Pardubic. Předem srdečně děkuji za případnou odpověď a zůstávám s pozdravem!

Odpověď

Dobrý den,
zdrojů k danému tématu bohužel nebude pravděpodobně příliš mnoho. Pro toto období neexistuje žádná článková bibliografie, která by nám při dohledávání vhodných zdrojů pomohla. V současné době je proto jedinou možností využít fulltextové vyhledávání v systému Kramerius (http://kramerius.nkp.cz). Zde jsme nalezli dva články,  u nichž ovšem předpokládáme, že jsou Vám známé.  Uvedené informace o úřadujícím rabínovi v Hradci Králové od roku 1915 jsou opravdu odlišné.
 
* "R. 1915 15. Března zemřel rabín dr. Vilém Klauber. Od té doby obstarává duchovní správu, vyučuje náboženství a spravuje matriky jako rabín od roku 1905 v H. Kr. působící kantor Oskar Eisner, který původně povolán byl na pomoc zestárlému rabínu Abr. Kohnovi. " (v poznámce - sdělení J. Tausika).
Zdroj: GOLD, Hugo.  Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergaggnheit und Gegenwart. Bd. 1.  Brünn ; Prag : Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1934, s. 308.
 
* "Po smrti rabína Kohna r. 1905 se ujímá uprázdněného místa rabín dr. Vilém Klauber, který dne 24. Září téhož roku zasvětil novou nádhernou synagogu v Pospíšilově ulici. Zemřel již po deseti letech a osiřelé obce se ujal rabín Adolf Nenadel, působící tehdy v Pardubicích.  Zastával odtamtud rabínské funkce v Hradci králové až do roku 1926. Jeho funkci pak převzal Oskar Eisner. Rabín Eisner žil a pracoval na svém působišti až do svého transportu a zahynul v koncentračním táboře i s manželkou."
Zdroj: Věstník Židovské obce náboženské v Praze. 1949, roč. XI, č. 48, s. 541.
 
Prošli jsme celou řadu dalších článků a zdrojů, ale dokument, který by se tématu přímo věnoval a na základě důvěryhodných pramenů uváděl pravý stav věcí, jsme bohužel nenalezli.
 
Židovské obci v Hradci Králové se věnuje ještě několik dokumentů, které nejsou v Národní knihovně ČR dostupné. Jejich přehled a nabídku dalších relevantních zdrojů přináší rešerše zpracovaná Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové: Dějiny Židů v Hradci Králové. Odkaz na její plný text můžete nalézt spolu s další regionální literaturou k tématu v katalogu  Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: Online katalog: http://aleph2.svkhk.cz/F?RN=50645382  (žid* hradec* král*).
 
Použité zdroje:
* systém Kramerius Národní knihovny ČR: http://kramerius.nkp.cz
* systém Kramerius Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: http://kramerius2.svkhk.cz/kramerius
* Bibliografie Historického ústavu AV ČR: http://biblio.hiu.cas.cz/
* Google Books:  http://books.google.cz/
 
Knihy a články:
* RŮŽIČKOVÁ, Renáta.  Stopy Židů v Pardubickém kraji = Traces of the Jews in the Pardubice Region. Pardubice : Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2006. ISBN   80-86967-04-2.
* DOMEČKA, Ludvík.  Královéhradecko : místopis soudního okresu královéhradeckého. 1. dílu 1.-3. část.  V Hradci Králové, Sbor pro zpracování a vydání monografie Královéhradecka, 1928-1935.
* DOUBEK, Zdeněk.  Židovská obec a synagogy. /Část/ 1, Procházka historií okresu Hradec Králové. Hradecké noviny. -roč. 2, č. 19 (19930125), s. 9.
* DOUBEK, Zdeněk.  Židovská obec a synagogy. /Část/ 2, Procházka historií okresu Hradec Králové. Hradecké noviny. roč. 2, č. 25 (19930201), s. 9 .
 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2012 13:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu