Krajské sdružení advokátů

Text dotazu

Činnost Krajských sdružení advokátů a Advokátních
poraden v Českoslovenku (1951-1990).

Odpověď

Dobrý den,

základní informace o Krajských sdružení advokátů a Advokátních poradnách v Československu najdete v kapitole Advokacie v letech 1948-1989 v knize Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Více informací k činnosti těchto institucí jsme bohužel nedohledali.

Doporučujeme Vám obrátit se přímo na Knihovnu České advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=168.

Dále se můžete obrátit na odbornou právnickou knihovnu, např. na Knihovnu Právnické fakulty UK: http://knihovna.prf.cuni.cz/ , Právnickou knihovnu v Plzni: http://plzen.juristic.cz/studium.info/40595 , nebo v Brně: http://www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/knihovna/ . V jejich katalozích najdete více literatury k tomuto tématu a také kvalifikační práce.

Také v Národním archivu ČR (http://www.nacr.cz/ ) pravděpodobně najdete některé dokumenty k činnosti Krajských sdružení advokátů a Advokátních poraden.

Zdroje:

* BALÍK, Stanislav. Advokacie včera a dnes : (vybrané texty z dějin a současnosti advokacie). 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. 256 s. ISBN 80-902627-7-5 (brož.).

* BALÍK, Stanislav. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V Praze : Česká advokátní komora ve spolupráci s Národní galerií, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7035-427-8 (Národní galerie : váz.).

* FIALA, Josef; MATES, Pavel. Komory podnikatelů a komory svobodných povolání. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1994 (Veveří : BA-FE-ST). 197 s. ISBN 80-210-0983-7 (brož.).

* Z minulosti advokacie : sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11. 11. 2004 v Praze. Praha : Linde, [2005].

* Z minulosti advokacie : sborník příspěvků z 2. konference o dějinách advokacie konané Výborem pro dějiny advokacie ČAK ve spolupráci s Okresním soudem v Kutné Hoře dne 25. 11. 2005 v Kutné Hoře. Praha : Linde, [2008].

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 12:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu