kouřové vlečky

Text dotazu

Dobrý večer, jelikož na internetu je toho velmi málo, proto se obracím na vás :-) A to na tema: kouřové vlečky. Předem mockrát děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

"...do šíření škodlivin v ovzduší zahrnujeme i umístění zdroje emise. Pokud je zdroj umístěn v údolí, škodliviny se nebudou šířit daleko, ale budou působit pouze na místě emise. Máme-li zdroj ve volné rovině, škodliviny se podle větru budou šířit daleko.

Záleží také výšce komínu, který do ovzduší škodliviny vypouští – od tohoto a jiných faktorů se odvíjí různé typy kouřových vleček.

Základní model kouřové vlečky se nazývá Suttonův model. Typ kouřové vlečky závisí na výšce komína, rychlosti v koruně komína, rychlosti média na výstupu z komína, tepelné vydatnosti, průměru komína a také na meteorologické situaci. Do toho musíme započítat i teplotu okolí, která v závislosti na výšce komína klesá (t = to – k*z, kde to je teplota u paty komína, k je teplotní gradient a z výška komína)..."

Tato i jiná vysvětlení lze najít na internetu v několika odkazech.

V souborném katalogu - knihy na www.nkp.cz, katalogy a databáze, baze SKC - jsme našli pouze jednu publikaci, která se kouřovými vlečkami zabývá, ale Národní knihovna ČR ji nemá ve svém fondu, viz bibliografický záznam níže BöHM, Bedřich.  Vznos kouřových vleček z velkých tepelných elektráren : výzkumná zpráva úkolu A - 1004/ 22 (pro úkol J - 24 - 21 - 6) Praha : [Akademie věd ČR], 1965.

Ve fondu   ABB063 [AV ČR - Ústav fyziky atmosféry Praha] -- sign. 14728 

Poznámka   Obsahuje nákresy, vlepené fotografie, vloženou složku s tabulkami dat na samostatných listech a seznam literatury ve formě bibliografických referencí.

Výzkum probíhal 3 roky.

Předmět. heslo   atmosféra

 znečištění atmosféry

znečištění ovzduší

tepelné elektrárny

emise znečišťujících látek

oxidy

energetika

Klíčová slova   * meteorologické měření * kouřové vlečky

Forma a žánr   * výzkumné zprávy

MDT   504.5:502.3

 621.311.22/.23

(047.31)

Je ale mnoho článků na toto téma,  např. pro registrované uživatele NK ČR v databázi EBSCO, http://search.ebscohost.com/community.aspx?ugt=73333E4235933583316335533493368328E365D3601361936EE2,  která je v rámci licencovaných zdrojů přístupna  i z mnoha vědeckých a např. i  vysokoškolských knihoven. Články jsou převážně v angličtině, (klíčová slova jsou patrně plume of smoke).

Z právního hlediska je zmiňována kouřová vlečka např.:

http://ekoporadna.kr-moravskoslezsky.cz/cz/otazky-a-odpovedi/zakon-zakazujici-spalovani----cehokoliv---v-kotli-18438/

"... problematika zasahuje do dvou zákonů z oblasti životního prostředí – zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o ochraně ovzduší“ a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“. Podle zákona o ochraně ovzduší je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek v souladu s ust. § 3 odst. 1 zákona... metoda hodnocení přípustné tmavosti kouře (podle Ringelmanna). Tato metoda je založena na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Ringelmannova stupnice se skládá z pěti čtvercových polí. Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v kouřové vlečce vystupující z komína a je dodržena, pokud odcházející kouř není tmavší než 2. stupeň Ringelmannovy stupnice... "

Další z mnoha odkazů:

http://users.fs.cvut.cz/~vybirpav/Prednasky/Prednaska%20Rozptyl%20emisi.pdf

V případě zájmu doporučujeme obrátit se na knihovnu Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/ , Českou zemědělskou univerzitu, katedra ekologie http://www.czu.cz/cs/ nebo knihovnu  Matematicko-fyzikální fakulta http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/fuuk.htm

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2013 17:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu