Kouření v prostorách knihovny

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zdali je nějakým platným legislativním dokumentem ošetřen zákaz kouření v prostorách veřejné instituce (jejíž provoz je hrazen ze státního rozpočtu) typu knihovna. Týká se to zejména prostor, kudy prochází uživatelé a také kanceláří zaměstnanců knihovny.
Co je možné proti kouření v prostorech knihovny dělat?
Moc děkuji, nemůžu nikde najít radu.

Odpověď

Dobrý den,

speciální legislativní dokument, který by se zaobíral zákazem kouření v knihovnách, vydán nebyl. Na většinu knihoven se ovšem vztahuje Zákon o kouření 379/2005 Sb.

 

Podstatná pro nás je tato část:

§ 8

„(2) V budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami působenými kouřením. Ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno.

                (3) Prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně viditelným nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření" nebo jiným obdobným způsobem.“

§ 9

(1)          Na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem 9).

Zdroj:

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-srpna-2005-o-opatrenich-k-ochrane-pred-skodami-pusobenymi-tabakovymi-vyrobky-alkoholem-a-jinymi-navykovymi-latkami-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-14891.html 

Obecně platí, že kuřáci by nikdy neměli kouřením ve společných prostorách obtěžovat nekuřáky, kteří jsou povětšinou v převaze.

Co se týče kouření například v prostoru kanceláří, to ošetřuje Zákoník práce:

„Zákoník práce ukládá (v ust. § 106 odst. 4 písm. e) zaměstnancům povinnost nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel je pak (podle ust. § 103 odst. 1 písm. l) zákoníku práce) povinen zajistit dodržování zákazu kouření [1] na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy. [2] Na některých pracovištích je tedy zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření bez ohledu na to, zda jsou (anebo nejsou) účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Na takovýchto pracovištích je tedy zakázáno kouření, i kdyby tam pracovali samí kuřáci.

Zaměstnavatel musí zabezpečit, aby na příslušném pracovišti pracovali jen kuřáci, a pokud tak nemůže učinit, platí na tomto pracovišti automatický zákaz kouření, aniž by jej zaměstnavatel musel zvlášť stanovovat.

Zaměstnavatel je oprávněn vyhlásit zákaz kouření ve všech prostorách (resp. objektech, areálech) zaměstnavatele. Není přitom povinen zřizovat kuřárny nebo kuřácké koutky (je to jen vstřícná možnost ke kuřákům).

Porušením zákazu kouření se zaměstnanec dopouští porušení svých pracovních povinností (porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci); za určitých okolností, zejména v případě recidivy, ohrožování bezpečnosti práce apod., s přihlédnutím k dalším okolnostem a souvislostem, by s ním z tohoto důvodu mohl zaměstnavatel i rozvázat pracovní poměr. Zaměstnavatel však nesmí zaměstnanci (ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. f) zákoníku práce) za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy, ani je od něho požadovat, tedy ani mu nesmí ukládat pokuty za porušování zákazu kouření.“

Zdroje:

http://www.mesec.cz/clanky/zakaz-koureni-na-pracovisti/

https://www.epravo.cz/top/clanky/zakaz-koureni-na-pracovisti-81704.html

Pakliže tedy například kancelář, či chodbu se zaměstnancem, který v těchto prostorách kouří, sdílí i kolegové nekuřáci, automaticky platí zákaz kouření. Pokud toto není dodržováno, je možné obrátit se zaměstnavatele, který však nemůže zaměstnanci udělit pokutu.

Domníváme se, že efektivním řešením by mohlo být si o nedodržování zákazu kouření promluvit nejprve s dotyčnými kuřáky/kuřačkami, následně případně se zaměstnavatelem.

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.02.2017 14:15

Ivo Brožek píše:
Pátek 24.03.2017 16:58
Doplním hledisko protipožární prevence - knihovny jsou místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
PSK - admin píše:
Sobota 25.03.2017 09:09
Dobrý den, děkujeme za doplnění dalšího praktického aspektu, ze kterého je nutné posuzovat možnost kouření v knihovnách. Služba PSK
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu