kouření a růst

Text dotazu

Dobrý den,
jak moc ovlivňuje kouření růst? odpovězte v procentech, ve zlomcích, v jakýchkoli tabulkách - to je jedno.
rád bych znal i podrobnosti:
když někdo bude kouřit - obyčejná cigára - např. 10 denně.
dejme třeba někoho, komu je 10 let, kolik centimetrů nebo milimetrů mu bude chybět až mu bude dvacet, za předpokladu pravidelného užívání těch 10ti za den?
co když bude kouřit od 15?
a co když od 18?
řekněme že měl třeba rodiče i prarodiče atd. o výšce např. 170 cm
nebo kolik by to bylo, kdyby rodiče atd. měli 195 cm.
a dejte tomu že jsou oni nekuřáci.
pak ještě, za jak dlouho člověk vydýchá 1 jediné cigáro - když je sportovec a když není
taky chci vědět zda zpomalování růstu způsobuje pouze nikotin.
mockrát děkuji
(uvědomuji si, že můj dotaz je hodně obsáhlý a že jeho výpočet atd. nebude nic jednoduchého, takže nebudu tlačit)
a pokud budete posílat nějaké ty odkazy, tak prosím ať jsou česky.
Ještě jednou díky.

Odpověď

Dobrý den,

přestože Vám nedokážeme odpovědět na všechny Vaše otázky, nalezli jsme tři studie publikované v odborných časopisech, které se touto problematikou relativně podrobně zabývají. Všechny jsou však v anglickém jazyce. Pokusíme se o stručná shrnutí závěrů, k nimž vědci ve studiích dospěli, nicméně pro získání podrobnějších informací, přesných číselných vyjádření a souvislostí si Vás dovolujeme odkázat na konkrétní články, citace uvádíme níže. Výsledky studií se opírají o sledování a měření skupin adolescentů po dobu několika let, jedná se tedy o výsledky získané na základě výzkumu a ne výpočtů nebo předpokladů. Odborníci v každé studii docházejí k určitým (někdy i odlišným) závěrům. 

V první studii s názvem "Cigarette smoking prospectively predicts retarded physical growth among female adolescents" [Kouření cigaret výhledově předpovídá opožděný fyzický vývoj u dospívajících dívek] zkoumaný vzorek tvořilo 496 dospívajících dívek navštěvujících školní zařízení. Na základě přehledů, kde dívky každý rok zaznamenávaly kromě informací ohledně návyků týkajících se kouření a dalších proměnných, také přesné údaje o jejich výšce a váze, a to po dobu 3 let, autoři zjistili, že u kuřaček vzhledem k nekuřačkám dochází ke sníženému růstu výšky (o 34% v průběhu 1 roku), váhy (o 53% v průběhu 1 roku) i body mass indexu (tělesného indexu hmotnosti, BMI; o 71% v průběhu 1 roku). V průměru kuřačky měřily o 1 cm a vážily o 1,5 kg méně. Na základě získaných údajů by průměrný adolescent kouřící po dobu 5 let byl tedy o 3,6 cm menší a vážil by o 7,7 kg méně než adolescent, který po tuto dobu nekouřil.

U dívek, které teprve nedávno začaly kouřit, v porovnání s nekuřačkami docházelo také ke sníženému růstu váhy (o 36%) a BMI (o 68%), nikoli však výšky. Dívky, které již přestaly kouřit, ve srovnání s kuřačkami naopak vykazovaly nárůst váhy (o 241%) a indexu BMI (o 547%), ne však výšky.

Vědci na základě těchto zjištění tedy došli k závěru, že výsledky studie jsou obecně v souladu s tvrzením, že kouření u dívek v raném dospívání zpomaluje fyzický vývoj.   

Zdroj: STICE, Eric; MARTINEZ, Erin E. Cigarette smoking prospectively predicts retarded physical growth among female adolescents. Journal of Adolescent Health. 2005, vol. 37, no. 5, p. 363-370. ISSN ISSN 1054-139X.

Další článek "Does smoking in adolescence affect body mass index, waist or height? Findings from a longitudinal study" [Ovlivňuje kouření v období dospívání BMI, obvod pasu nebo výšku? Výsledky dlouhodobé studie] přináší výsledky průzkumu prováděného po dobu 5 let (1999-2003) u skupiny dospívajících pocházejících z různých etnických skupin a socioekonomických poměrů vybraných z celkem 36 škol jižního Londýna. Studie se zúčastnilo na 5 863 studentů, kteří podávali informace o svých návycích týkajících se kouření a také další údaje (pohlaví, etnická příslušnost atd.), byla jim změřena výška, váha, obvod pasu a odebrán vzorek slin pro analýzu kotininu (více o kotininu např. na http://www.toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=206). Studenti byli zkoumáni každoročně od 11.-12. roku věku do 15.-16. roku věku s mírou odezvy od 74 do 84%.

Z měření vyplývá, že pravidelní kuřáci (s více než 6 vykouřenými cigaretami za týden) ve věku 15-16 let měli ve srovnání s hodnotami ve věku 11-12 let významně nižší index BMI. Kuřáci, kterým byly naměřeny hodnoty kotininu vyšší než 15 ng/ml měli rovněž nižší hodnotu BMI. Obvod pasu měli pravidelní kuřáci o něco menší než ti se zmíněnou hladinou kotininu. Nebyla zjištěna průkazná spojitost mezi pravidelným kouřením a tělesnou výškou.

Zdroj: FIDLER, Jennifer A. et al. Does smoking in adolescence affect body mass index waist of height? Findings from a longitudinal study. Addiction. Sep2007, Vol. 102 Issue 9, p1493-1501. ISSN 0965-2140.

V posledním článku "Does cigarette use influence adiposity or height in adolescence?" [Ovlivňuje kouření míru tuku v těle a tělesnou výšku v dospívání?] byla data získávána každé 3 měsíce po dobu 5 let (celkem měl průzkum 20 cyklů) od dospívajících původně ve věku 12-13 let. První sběr dat byl uskutečněn na podzim 1999. Odezva účastníků průzkumu byla v každém šetření přibližně 94%. Výška, váha a tloušťka kožního záhybu u tricepsu byly měřeny v 1., 12. a 19. cyklu. V této analýze byla použita data z prvních 19 cyklů, které pokrývají celkem 57 měsíců šetření.

Průzkumu se zúčastnilo 451 chlapců a 478 dívek. 7% chlapců a 14% dívek kouřilo v průměru 30 a více cigaret měsíčně během prvního období; 9% chlapců a 18% dívek kouřilo průměrně 30 a více cigaret měsíčně ve druhém období. U chlapců s nárůstem 100 vykouřených cigaret měsíčně v uplynulých 2,5 letech bylo nezávisle spojeno s nižším BMI (-0,4 kg/m2) a menší výškou (-0,7 cm). U dívek nebyla spojitost mezi kouřením a výškou nebo mírou tuku v těle prokázána. Důvody pro rozdílné výsledky u chlapců a dívek jsou nejasné. Autoři se domnívají, že jednou z příčin může být i to, že růstový spurt nastává u chlapců v pozdějším věku dospívání , kdežto u dívek končí s první menstruací (u severoamerických dívek zhruba okolo 12,8 roku).  

Plné texty citovaných periodik jsou v Národní knihovně ČR dostupné v rámci placených elektronických databází, k nimž mají přístup pouze uživatelé s platným čtenářským průkazem. Bibliografické záznamy časopisů s odkazem na plné texty je možné dohledat v elektronickém katalogu NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), k přístupu k plným textům lze využít buď počítače ve studovnách NK ČR, nebo vzdálený přístup umožňující přihlásit se pomocí údajů ze čtenářského průkazu odkudkoliv (http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/vzdal-pristup). Dostupnost časopisů v jiných knihovnách v ČR je možné ověřit v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skcp) pro tištěnou verzi, a v elektronické knihovně časopisů EZB (http://ezb.nkp.cz/) pro elektronickou verzi.

Co se týče Vaší otázky, zda zpomalování růstu způsobuje pouze nikotin, nevíme, zda máte na mysli pouze nikotin z látek obsažených v cigaretovém kouři nebo obecně. V uvedených studiích se vždy hovoří pouze o kouření jako takovém bez nějaké bližší specifikace, faktorů ovlivňujících růst může být několik, informace naleznete např. i na webových stránkách:

* http://www.ulekare.cz/clanek/maji-vysoci-rodice-vzdy-vysoke-deti-9958

* http://www.novinky.cz/zena/deti/151922-za-vysku-ditete-v-dospelosti-nemohou-vzdy-jen-geny.html

* http://www.jarodic.cz/cz1/jak-bude-dite-vysoke.php

* http://centrumprev.sweb.cz/MANUAL/MANUALVI-oddil2.htm

 

Otázku, za jak dlouho se lidský organismus dokáže zbavit škodlivin z cigaretového kouře, není možné jednoznačně zodpovědět, jelikož cigaretový kouř obsahuje na 4000 chemikálií a jeho úplně přesné složení není známo. Záleží také na více faktorech - kuřák x nekuřák, životospráva atd. Obecně se do 12 hodin (uvádí se také 20-24 hodin) z organismu vydýchá všechen oxid uhelnatý, který blokuje přenos kyslíku krvinkami, zhruba týden se člověk zbavuje nikotinu a jeho metabolitů. Další škodliviny se mohou postupně odbourávat v řádech týdnů.

 

Zdroje:

* rozhovor s MUDr. Janou Cermanovou na http://ona.idnes.cz/odpovedi.aspx?t=CERMANOVA)

* NOVÁK, Miroslav a kol. O kouření. Praha: Avicenum, 1980. S. 91.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 09:31

Matěj kafka píše:
Neděle 30.04.2023 15:14
Dobrý den chci se zeptat jestli když mi je 13 a měřím 175cm tak kolik bych cca měřil v 18 letech
PSK - admin píše:
Pátek 26.05.2023 12:02
Dobrý den,

níže, uvádíme dvě stránky zabývající se problematikou růstu u dětí. Na stránce Růstový hormon, pak naleznete, jak vypočítat pravděpodobnou výšku v dospělosti.

Grafy a obecné informace o problematice růstu na stránkách Státního zdravotního ústavu.
https://szu.cz/publikace/data/hodnoceni-rustu/

Webová stránka Růstový hormon.
https://www.rustovyhormon.cz/

V odkazu, níže se dozvíte, jak vypočítat pravděpodobnou výšku v dospělosti.
https://www.rustovyhormon.cz/rustovy-potencial
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu